Ytterbyskolan ska renoveras och byggas om

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Kungälv och Ytterby växer, så för att möta kommande behov av nya och fler elever behöver Ytterbyskolan byggas om och byggas ut under de kommande fyra åren.

Ytterbyskolan i centrala Ytterby är tillbyggd i flera omgångar under åren. Skolan är i stort behov av renovering och behöver också byggas ut. Renoveringen och ombyggnaden kommer att ske etappvis, eftersom verksamheten ska pågå under hela byggtiden. De elever som berörs av arbetet med en etapp får flytta ut till de modulbyggnader som ställts på plats.

Eftersom antalet elever på skolan väntas öka och det finns behov av nytt kök och matsal behövs även en tillbyggnad av skolan.

Projektet är under planering

Nu arbetar Kungälvs kommun med en plan och lösning som tillgodoser de behov som finns. Modulbyggnaderna finns redan på plats och delar av verksamheten har flyttat dit. När projekteringen av byggnaderna är färdiga blir nästa steg att gå ut på upphandling. I dagsläget finns ingen kontrakterad entreprenör för arbetet.

Renoveringen och ombyggnaden av skolan beräknas att ta cirka fyra år, med start i slutet av 2022. Det kan tyckas vara en lång tid, men arbetet måste ske i etapper med pågående verksamhet intill.

  Sidan skapades: