Förvaltningen

Tjänstemannaorganisationen ska utföra det som beslutats av politikerna. Denna utförarorganisation är samlad i en enda förvaltning under ledning av en kommundirektör.

Kommundirektör Haleh Lindqvist utgör den del av kommunledningen som är opolitisk och verksamhetsinriktad.

Förvaltningen Kungälvs kommun består av tre sektorer samt kommundirektörens stab. Varje sektor är sedan indelad i ett antal verksamhetsområden och i staben finns enheterna kvalitet och utveckling, ekonomi, HR samt kansli.

Vill du kontakta någon på kommunen så gör du det genom Kundcenter på 0303–23 80 00

Sektor Bildning och lärande

 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium/Vuxenutbildning
 • Kultur och fritid

Sektor Samhälle och utveckling

 • Teknik
 • Service
 • Planering
 • Fastighet

Sektor Trygghet och stöd

 • Boende
 • Hälso- och sjukvård
 • Myndighet
 • Nyanlända
 • Sociala resurser
 • Stöd i ordinärt boende

Organisationsschema kommunens förvaltning

  Sidan uppdaterades: