Förvaltningen

Tjänstemannaorganisationen ska utföra det som beslutats av politikerna. Denna utförarorganisation är samlad i en enda förvaltning under ledning av en kommundirektör.

Kommundirektör Haleh Lindqvist utgör den del av kommunledningen som är opolitisk och verksamhetsinriktad.

Förvaltningen i Kungälvs kommun består av tre sektorer som är indelade i ett antal verksamhetsområden. Förvaltningen består också av ett antal specialistfunktioner inom ekonomi, HR, kommunikation, säkerhet och upphandling.

Här finns kontaktinformation till några av förvaltningens funktioner

Sektor Bildning och lärande

 • Förskola
 • Skolår F-6
 • Skolår 7-9
 • Gymnasium/Vuxenutbildning
 • Bibliotek
 • Kultur

Sektor Samhälle och utveckling

 • Teknik
 • Service
 • Planering
 • Lokaler och anläggningar

Sektor Trygghet och stöd

 • Myndighet
 • Hälso- och sjukvård, hälsofrämjande
 • Sociala resurser
 • Stöd i ordinärt boende
 • Vård- och omsorgsboende
 • LSS-boende, Daglig verksamhet

Organisationsskiss kommunens förvaltning

 

  Sidan uppdaterades: