Förvaltningen

Tjänstemannaorganisationen ska utföra det som beslutats av politikerna. Denna utförarorganisation är samlad i en enda förvaltning under ledning av en kommundirektör.

Kommundirektör Haleh Lindqvist utgör den del av kommunledningen som är opolitisk och verksamhetsinriktad.

Förvaltningen i Kungälvs kommun består av tre sektorer som är indelade i ett antal verksamhetsområden. Förvaltningen består också av ett antal specialistfunktioner inom ekonomi, HR, kommunikation, säkerhet och upphandling.

Vill du kontakta någon på kommunen så gör du det genom Kundcenter på 0303–23 80 00

Sektor Bildning och lärande

 • Förskola
 • Skolår F-6
 • Skolår 7-9
 • Gymnasium/Vuxenutbildning
 • Bibliotek
 • Kultur

Sektor Samhälle och utveckling

 • Teknik
 • Service
 • Planering
 • Lokaler och anläggningar

Sektor Trygghet och stöd

 • Myndighet
 • Hälso- och sjukvård, hälsofrämjande
 • Sociala resurser
 • Stöd i ordinärt boende
 • Vård- och omsorgsboende
 • LSS-boende, Daglig verksamhet

Organisationsskiss kommunens förvaltning

  Sidan uppdaterades: