Förvaltningsledning

Förvaltningen i Kungälvs kommun består av tre sektorer som är indelade i ett antal verksamhetsområden. Förvaltningen består också av ett antal specialistfunktioner inom ekonomi, HR, kommunikation, säkerhet och upphandling.

 

Kommundirektör

Haleh Lindqvist
E-post: haleh.lindqvist@kungalv.se
Telefon: 0303-23 91 08

 

Bildning och lärande

Sektorchef: Dennis Reinhold
E-post: dennis.reinhold@kungalv.se
Telefon: 0303-23 94 16

 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium/Vuxenutbildning
 • Kultur och fritid

 

Samhälle och utveckling

Sektorchef: Anders Holm (tf)
E-post: anders.holm@kungalv.se
Telefon: 0303-23 97 82

 • Teknik
 • Service
 • Planering
 • Fastighet

 

Trygghet och stöd

Sektorchef: Lena Arnfelt
E-post: lena.arnfelt@kungalv.se
Telefon: 0303-23 95 53

 • Boende
 • Hälso- och sjukvård
 • Myndighet
 • Nyanlända
 • Sociala resurser
 • Stöd i ordinärt boende

 

Ekonomi

Enhetschef: Pia Jacobsson
E-post: pia.jacobsson@kungalv.se
Telefon: 0303-23 92 25

 

HR

Enhetschef: Annika Renström
E-post: annika.renstrom@kungalv.se
Telefon: 0303-23 92 14

 • HR
 • Kommunikation
 • Säkerhet- och trygghetsfrågor

 

Kansli och upphandling

Enhetschef: Erik Lindskog
E-post: erik.lindskog@kungalv.se>
Telefon: 0303-23 92 62

  Sidan uppdaterades: