Förvaltningsledning

Förvaltningen i Kungälvs kommun består av tre sektorer som är indelade i ett antal verksamhetsområden. Förvaltningen består också av ett antal specialistfunktioner inom ekonomi, HR, kommunikation, säkerhet och upphandling.

 Kommundirektör

Haleh Lindqvist
E-post: haleh.lindqvist@kungalv.se
Telefon: 0303-23 91 08

 

Bildning och lärande

Sektorchef: Dennis Reinhold
E-post: dennis.reinhold@kungalv.se
Telefon: 0303-23 94 16

 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium/Vuxenutbildning
 • Kultur och fritid

Verksamhetschef Förskola:
Monica Carhult Karlsson
Telefon: 0303-239755
E-post: monica.carhultkarlsson@skola.kungalv.se 

Verksamhetschef F-6: 
Lars-Gunnar Hermansson
Telefon: 0303-238263
Epost: lars-gunnar.hermansson@skola.kungalv.se

Verksamhetschef 7-9: 
Catharina Bengtsson
Telefon: 0303-238335
E-post: catharina.bengtsson@skola.kungalv.se


Verksamhetschef Gymnasium/Vuxenutbildning:
Amela Filipovic
Telefon: 0303-239767
E-psot: amela.filipovic@skola.kungalv.se

Verksamhetschef Kultur: 
Matilda Skön

Telefon: 0725-507704
E-post: matilda.skon@skola.kungalv.se

 

Samhälle och utveckling

Sektorchef: Anders Holm
E-post: anders.holm@kungalv.se
Telefon: 0303-23 87 28

 • Teknik
 • Service
 • Planering
 • Fastighet

Verksamhetschef Teknik: 
Martin Hollertz
Telefon: 0702-480126
E-post: martin.hollertz@kungalv.se

Verksamhetschef Service: 
Anneli Thronsen
Telefon: 0705-300947
E-post: anneli.thronsen@kungalv.se

Verksamhetschef Planering och myndighet: 
Fredric Norrå
Telefon: 0708-624269
E-post: fredric.norra@kungalv.se

Verksamhetschef Lokaler och anläggningar:
Mikael Ahlgren
Telefon: 0706-599179
E-post: mikael.ahlgren@kungalv.se


Trygghet och stöd

Sektorchef: Lena Arnfelt
E-post: lena.arnfelt@kungalv.se
Telefon: 0303-23 95 53

 • Myndighet
 • Hälso- och sjukvård, hälsofrämjande
 • Sociala resurser
 • Stöd i ordinärt boende
 • Vård- och omsorgsboende
 • LSS-boende, Daglig verksamhet

Verksamhetschef Myndighet: 
Peter Almgren 
Telefon: 0729-930391
E-post: peter.almgren@kungalv.se

Verksamhetschef Hälso- och sjukvård, hälsofrämjande: 
Carina Andersson
Telefon: 0703-911947
E-post: carina.andersson2@kungalv.se

Verksamhetschef Sociala resurser: 
Anna Larsson
Telefon: 0725-02 54 52
E-post: anna.larsson4@kungalv.se

Verksamhetschef Stöd i ordinärt boende:
Maria Stenmark
Telefon: 0702-400965
E-post: maria.stenmark@kungalv.se

Verksamhetschef Vård- och omsorgsboende:
Sandra Hultén Johansson
Telefon: 0738-558731
E-post: sandra.hultenjohansson@kungalv.se

Verksamhetschef LSS-boende, Daglig verksamhet:
Carina Winkler Keithsdotter
Telefon: 0768-099127
E-post: carina.winkler-keithsdotter@kungalv.se

 

Ekonomi

Ekonomichef: Pia Jakobsson
E-post: pia.jakobsson@kungalv.se
Telefon: 0303-23 92 25

 

HR

HR-chef: Annika Renström
E-post: annika.renstrom@kungalv.se
Telefon: 0303-23 92 14

 • HR
 • Kommunikation
 • Säkerhet- och trygghetsfrågor

 

Kansli och upphandling

Administrativ chef: Erik Lindskog
E-post: erik.lindskog@kungalv.se>
Telefon: 0303-23 92 62  Sidan uppdaterades: