Förvaltningsledning

Förvaltningen i Kungälvs kommun består av tre sektorer som är indelade i ett antal verksamhetsområden. Förvaltningen består också av ett antal specialistfunktioner inom ekonomi, HR, kommunikation, säkerhet och upphandling.

 

Kommundirektör

Haleh Lindqvist
E-post: haleh.lindqvist@kungalv.se
Telefon: 0303-23 91 08

 

Bildning och lärande

Sektorchef: Dennis Reinhold
E-post: dennis.reinhold@kungalv.se
Telefon: 0303-23 94 16

 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium/Vuxenutbildning
 • Kultur och fritid

Verksamhetschef Förskola: Monica Carhult Karlsson
Telefon: 0303-239755

Verksamhetschef F-6: Lars-Gunnar Hermansson
Telefon: 0303-238263

Verksamhetschef 7-9: Catharina Bengtsson
Telefon: 0303-238335

Verksamhetschef Gymnasium/Vuxenutbildning:
Amela Filipovic
Telefon: 0303-239767

Verksamhetschef Kultur: Matilda Skön
Telefon: 0725-507704

 

Samhälle och utveckling

Sektorchef: Anders Holm
E-post: anders.holm@kungalv.se
Telefon: 0303-23 97 82

 • Teknik
 • Service
 • Planering
 • Fastighet

Verksamhetschef Teknik: Martin Hollertz
Telefon: 0702-480126

Verksamhetschef Service: Anneli Thronsen
Telefon: 0705-300947

Verksamhetschef Planering och myndighet: 
Fredric Norrå
Telefon: 0708-624269

Verksamhetschef Lokaler och anläggningar:
Mikael Ahlgren
Telefon: 0706-599179


Trygghet och stöd

Sektorchef: Lena Arnfelt
E-post: lena.arnfelt@kungalv.se
Telefon: 0303-23 95 53

 • Myndighet
 • Hälso- och sjukvård, hälsofrämjande
 • Sociala resurser
 • Stöd i ordinärt boende
 • Vård- och omsorgsboende
 • LSS-boende, Daglig verksamhet

Verksamhetschef Myndighet: Monica Fundin
Telefon: 0702-699133

Verksamhetschef Hälso- och sjukvård, hälsofrämjande: Noomi Holmberg
Telefon: 0767-829567

Verksamhetschef Sociala resurser: 
AnnaLena Hansdotter
Telefon: 0761-418848

Verksamhetschef Stöd i ordinärt boende:
Maria Stenmark
Telefon: 0702-400965


Verksamhetschef Vård- och omsorgsboende:
Sandra Hultén Johansson
Telefon: 0738-558731

Verksamhetschef LSS-boende, Daglig verksamhet:
Carina Winkler
Telefon: 0768-099127

 

Ekonomi

Ekonomichef: Pia Jakobsson
E-post: pia.jakobsson@kungalv.se
Telefon: 0303-23 92 25

 

HR

HR-chef: Annika Renström
E-post: annika.renstrom@kungalv.se
Telefon: 0303-23 92 14

 • HR
 • Kommunikation
 • Säkerhet- och trygghetsfrågor

 

Kansli och upphandling

Administrativ chef: Erik Lindskog
E-post: erik.lindskog@kungalv.se>
Telefon: 0303-23 92 62  Sidan uppdaterades: