Kommundirektör

Haleh Lindqvist är kommundirektör i Kungälvs kommun. Hon är kommunens högsta tjänsteman och chef över hela förvaltningen. Kommundirektören har ett övergripande ansvar att samordna förvaltningens arbete och kommunägda bolag.

Kommundirektörens ansvar innebär att leda och utveckla organisationen utifrån en politisk vision och uppdrag som bland annat bestäms i kommunens Årsplan. Årsplanen beskriver de åtaganden som kommundirektören och den politiska majoriteten kommit överens om. Kommunen ska erbjuda kommunens medborgare, företag, brukare och kunder god service i enlighet med de beslut som den politiska ledningen fattat. 

Kvalitetsstrategi för Kungälvs kommuns förvaltning 2017-2019 definierar ett gemensamt fokus och de framgångsfaktorer som är vägledande i arbetet framåt. Förvaltningens värdeord är helhetssyn, decentraliserat beslutsfattande, arbetsglädje och mod. Dessa fungerar som en kompass för hur förvaltningen ska utföra arbetet och förhållningssätt mot medborgare, brukare, kunder och varandra.

Här finns högupplösta pressbilder på kommundirektör Haleh Lindqvist för fri nedladdning och användning.

  Sidan uppdaterades: