Kommunfullmäktiges ordförande

Thomas Alpner (M) är sedan hösten 2018 kommunfullmäktiges ordförande. Som kommunfullmäktiges ordförande är Thomas den främste politiska företrädaren för kommunen.

Thomas har en bakgrund inom Försvarsmakten vilken han lämnade i mitten av nittiotalet för studier till ämneslärare inom samhällsvetenskap och geografi. Han arbetar vid sidan om sitt uppdrag som konsult inom ledarskap och organisationsutveckling.
Thomas blev invald i kommunfullmäktige första gången vid valet 2006. Han har verkat i Ekonomiberedningen, Framtids- och utvecklingsberedning samt Demokratiberedning. Thomas har även styrelseuppdrag i kommunalt bolag. Förutom att leda de traditionella fullmäktigemötena, samordnar Thomas även arbete i fullmäktiges olika bredningar samt leder Demokratiberedningen.

 

  Sidan uppdaterades: