Kommunfullmäktige 25 februari 2016

Kommunfullmäktige sänds live från Stadshuset i Kungälv så du kan följa debatterna och besluten direkt. Sändningen finns sedan tillgänglig i efterhand. Kallelse och protokoll finns att ladda ner som bilagor till ärendet "Upprop" i dagordningen.

På grund av tekniska problem under sändningen så går den inte att sortera på enskilda anföranden utan endast på ärenden.

  Sidan uppdaterades: