Kommunfullmäktige 6 oktober 2016

Kommunfullmäktige sänds live från Stadshuset i Kungälv så du kan följa debatterna och besluten direkt. Sändningen finns sedan tillgänglig i efterhand. Kallelse och protokoll finns att ladda ner som bilagor till ärendet "Mötets öppnande" i dagordningen.

  Sidan uppdaterades: