Kommunfullmäktige 5 oktober 2017

Kommunfullmäktige sänds live från Stadshuset i Kungälv så du kan följa debatterna och besluten direkt. Sändningen finns sedan tillgänglig i efterhand. Kallelse och protokoll finns att ladda ner som bilagor till ärendet "Upprop" i dagordningen.

Det här kommunfullmäktige har tema Medborgardialog.Man kommer också diskutera sänkt taxa för uteserveringar och kommunalrådet kommer ge sin sedvanliga rapport till fullmäktige. 

  Sidan uppdaterades: