Kris- och krigsberedskap

Identifierade risker i Kungälvs kommun

En kris kan göra att samhället inte fungerar som vi är vana vid. Ett förändrat klimat kan göra att översvämningar och skogsbränder blir vanligare. Händelser i omvärlden kan ge brist på vissa livsmedel. Störningar i viktiga IT-system kan påverka elförsörjningen.
Efter bara en kort tid kan vardagen bli besvärlig.

Tänk om...

  • värmen försvinner
  • det blir svårt att laga och förvara mat
  • mat och andra varor kan ta slut i affärerna
  • det kommer inget vatten i kranen eller toaletten
  • det går inte att tanka
  • betalkort och bankomater fungerar inte
  • mobilnät och internet fungerar inte
  • kollektivtrafik och andra transporter står stilla
  • det blir svårt att få tag i läkemedel och medicinsk utrustning

Kungälvs kommun har gjort en analys av risker och sårbarhet som identifierar de samhällsfunktioner som är viktigaste för liv och hälsa och för att samhället ska fungera. Vi har också identifierat risker som vi tror är mer sannolika här än på andra ställen eller händelser som vi tror kommer få stor påverkan på vårt samhället.

  Sidan uppdaterades: