Krisberedskapsveckan 2021

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Den genomförs vecka 39, den 27 september – 3 oktober 2021 .

När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst

Tiden med covid-19 har gjort det tydligt för många hur det känns när vardagen vänds upp och ner. Den har gett en ökad insikt om att vi vanligtvis tar mycket för givet. Under pandemin har påtagligt fler människor än vanligt agerat ansvarsfullt genom vardagsgärningar, som att handla åt en granne. Ett stabilt och enkelt sätt att bygga motståndskraft som Krisberedskapsveckan vill lyfta fram. Var och en behöver fortsätta att ta ansvar i vardagen för vår egenberedskap. Vi behöver också engagera oss lokalt så att vi kan bidra aktivt även i nästa kris.

Årets tema: Demokrati

I år firar ju Sverige 100 år av demokrati, vilket uppmärksammas på olika sätt hela året, även under Krisberedskapsveckan. Vår tolkning av demokratitemat är att Sveriges motståndskraft börjar med varje människas eget engagemang i det lilla. Kampanjen uppmärksammar också våra skyddsvärden, exempelvis Sveriges frihet och självständighet, och hur var och en av oss kan bevara värdena genom våra vardagshandlingar. Arbetet med Sveriges beredskap handlar ju ytterst om att vi ska få fortsätta leva i ett öppet och demokratiskt land.

Om krisberedskapsveckan

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är initiativtagare till kampanjveckan som har genomförts sedan år 2017. Kungälvs kommun deltar i Krisberedskapsveckan för att höja medvetenheten för risker. Dessutom upplysa om vilket ansvar som finns för privatpersoner att klara sig själv i minst en vecka utan samhällets hjälp vid en kris eller samhällsstörning.

Din beredskap - så här kan du själv förbereda dig

Broschyren Om kriget eller krisen kommer

  Sidan uppdaterades: