Trygghetsvandring - Kungälvs Resecentrum

Vi kommer vid ett antal tillfällen vara på plats vid Kungälvs Resecentrum för att prata med er om hur ni upplever platsen. Syftet är att få en aktuell lägesbild så att vi utifrån era synpunkter kan vidta åtgärder för att minska den upplevda och faktiska otryggheten.

Var med och påverka!

Trygghetsarbetet baseras på Västtrafiks begrepp "Samordning Trygghet Kollektivtrafik" (STK) och kommer ske i samverkan med flera aktörer utifrån aktuell lägesbild och ansvarsområde.

Dagar och tider då vi är på plats:

  • Tisdagen 14 december – klockan 08:00 – 09:30
  • Onsdag 15 december – klockan 15:00 – 16:00
  • Torsdag 16 december – klockan 16.30 – 18.00
  • Torsdag 13 januari – klockan 11:00 – 12:00

Västtrafik som också är en drivande samverkanspart i trygghetsarbetet kommer vid andra tillfällen finnas på plats med sina trygghetsvärdar för att ta emot era synpunkter.

För er som vill bidra men inte har möjlighet att träffa oss eller Västtrafiks trygghetsvärdar på plats kan lämna era synpunkter genom att svara på enkäten i länken nedan:

https://forms.gle/Su7V2hJm6pbNzoZw6

Enkäten är öppen till och med den 13 januari 2022.

Detta arbete är en del av medborgarlöftet i Kungälv.
Samarbete för ökad trygghet - kungalv.se

STK – är ett arbetssätt som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention. Det ska öka tryggheten för medborgarna som reser och befinner sig i kollektivtrafiken med utgångspunkt från resecentrum eller annan fast punkt knuten till kollektivtrafiken.

Christian Nordén 
Kommunpolis
LPO Kungälv/Ale 

Michael Wallin
Säkerhetssamordnare
Kungälvs kommun

 

  Sidan uppdaterades: