Kommunens interna styrning

Attestreglemente

pdf - Filstorlek: 50,6 KB

Avfallsplan - Regional

pdf - Filstorlek: 1,5 MB

Avfallsplan - Regional, kommunspecifik

pdf - Filstorlek: 201,1 KB

Avfallsplan - Regional, sammanfattning

pdf - Filstorlek: 990,1 KB

Avlopp, tillsynsplan

pdf - Filstorlek: 4,6 MB

Basutformning av nya bostäder

pdf - Filstorlek: 741,0 KB

Behandling av personuppgifter, anvisning

pdf - Filstorlek: 169,0 KB

Bistånd till boende Kungälv, anvisningar

pdf - Filstorlek: 315,8 KB

Bostadsförsörjningsprogram för Kungälvs kommun 2017 - 2019

pdf - Filstorlek: 10,9 MB

Brandskyddspolicy

pdf - Filstorlek: 414,0 KB

Cykelvägar i Kungälv

pdf - Filstorlek: 1,1 MB

Cyklande glesbygd

pdf - Filstorlek: 119,9 KB

Dagvattenplan del 1, Dagvattenpolicy

pdf - Filstorlek: 1,5 MB

Dagvattenplan del 2, Dagvattenhandbok

pdf - Filstorlek: 5,2 MB

Dagvattenplan del 3, Åtgärdsförslag

pdf - Filstorlek: 1,2 MB

Digital utveckling, program

pdf - Filstorlek: 159,5 KB

Dokument- och ärendehantering - anvisningar

pdf - Filstorlek: 146,8 KB

Dokumenthanteringsplan för sektor Bildning o lärande

pdf - Filstorlek: 3,0 MB

Dokumenthanteringsplan för sektor Samhälle och Utveckling

pdf - Filstorlek: 5,9 MB

Dokumenthanteringsplan för sektor Trygghet och stöd

pdf - Filstorlek: 1,2 MB

Dokumenthanteringsplan för staben

pdf - Filstorlek: 2,1 MB

Donationsfonder, tillämpningsföreskrifter

pdf - Filstorlek: 116,5 KB

Ekonomiska transaktioner och medelsförvaltning, föreskrifter

pdf - Filstorlek: 102,0 KB

Ekonomiska transaktioner och medelsförvaltning, tillämpningsanvisningar

pdf - Filstorlek: 109,6 KB

Elhandel

pdf - Filstorlek: 319,8 KB

Energianvändning, föreskrift

pdf - Filstorlek: 1,4 MB

Energikrav för nya kommunala lokaler i Kungälvs kommun

pdf - Filstorlek: 176,7 KB

E-posthantering, anvisningar

pdf - Filstorlek: 171,3 KB

Exploateringsprocessen i Kungälvs kommun

pdf - Filstorlek: 386,1 KB

Fastighetsstrategi

pdf - Filstorlek: 192,2 KB

Feriearbeten, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 94,3 KB

Finansiell verksamhet, tillämpningsföreskrifter

pdf - Filstorlek: 252,7 KB

Finanspolicy

pdf - Filstorlek: 239,4 KB

Förtroendevaldas arbetsmiljö, policy

pdf - Filstorlek: 183,6 KB

Grafisk profil för Kungälvs kommun

pdf - Filstorlek: 1,1 MB

Grönplan för Kungälvs kommun

pdf - Filstorlek: 6,8 MB

Hållbar avfallshantering i Kommunförvaltningen, Anvisning

pdf - Filstorlek: 659,4 KB

Hälso- och arbetsmiljö, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 252,0 KB

Intern kontroll, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 120,2 KB

Intern representation, policy och riktlinjer

pdf - Filstorlek: 144,2 KB

Internationell policy

pdf - Filstorlek: 425,3 KB

Internhyra, anvisning

pdf - Filstorlek: 177,8 KB

Klimatanpassningsanalys.pdf

pdf - Filstorlek: 2,2 MB

Kommunal flaggning, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 515,7 KB

Kommunala fordon, tillämpningsanvisning

pdf - Filstorlek: 99,9 KB

Kommunalt partistöd, regler

pdf - Filstorlek: 61,8 KB

Kommunikationspolicy för Kungälvs kommun

pdf - Filstorlek: 238,0 KB

Konkurrenspolicy

pdf - Filstorlek: 230,2 KB

Konkurrensutsättning, tillämpningsanvisning

pdf - Filstorlek: 185,9 KB

Kostpolicy

pdf - Filstorlek: 201,2 KB

Kravverksamhet, tillämpningsföreskrifter

pdf - Filstorlek: 213,2 KB

Krisberedskap - Ledning och kommunikationsplan vid kris

pdf - Filstorlek: 345,7 KB

Krisberedskap, handlingsprogram 2016-2018

pdf - Filstorlek: 329,2 KB

Kränkande särbehandling, handlingsplan

pdf - Filstorlek: 712,6 KB

Ledning och styrning i Kungälvs kommun, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 264,5 KB

Lön, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 170,8 KB

Medborgardialog Tillämpningsanvisningar

pdf - Filstorlek: 336,9 KB

Medborgardialog, principer

pdf - Filstorlek: 104,5 KB

Medborgarstämmor, föreskrift

pdf - Filstorlek: 423,8 KB

Miljöpolitiskt program

pdf - Filstorlek: 237,5 KB

Mottagning av nyanlända, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 130,8 KB

Mutor och jäv, regler

pdf - Filstorlek: 175,7 KB

Ny- om- och tillbyggnation av förskolor, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 122,7 KB

Nöt- och mandelförbud, tillämpningsanvisning

pdf - Filstorlek: 213,9 KB

OPF-KL - tillämpningsanvisningar

pdf - Filstorlek: 142,7 KB

Pension, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 211,2 KB

Personalpolitiskt program

pdf - Filstorlek: 153,1 KB

Personalpolitiskt program - populärversion

pdf - Filstorlek: 667,3 KB

Personuppgiftsincident anvisning.pdf

pdf - Filstorlek: 618,9 KB

Personuppgiftsincident blankett.pdf

pdf - Filstorlek: 1,2 MB

Plan för minskad sjukfrånvaro - strategi för högre frisknärvaro

pdf - Filstorlek: 218,5 KB

Processledningsmodell för Kungälvs kommun

pdf - Filstorlek: 343,5 KB

Riktlinjer för bistånd enligt SoL 2019

pdf - Filstorlek: 162,8 KB

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2019

pdf - Filstorlek: 1,0 MB

Rökfri arbetstid, regler

pdf - Filstorlek: 125,4 KB

Sociala medier, regler för användning av

pdf - Filstorlek: 132,7 KB

Stipendium för hållbar utveckling

pdf - Filstorlek: 93,4 KB

Styrdokument tillämpningsanvisningar

pdf - Filstorlek: 411,0 KB

Styrdokument, policy

pdf - Filstorlek: 249,3 KB

Styrmodell för Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka

pdf - Filstorlek: 379,5 KB

Styrning och ledning av program projekt och uppdrag

pdf - Filstorlek: 245,7 KB

Systemförvaltningshandbok - anvisningar

pdf - Filstorlek: 785,2 KB

Telefon och e-posthantering anvisningar

pdf - Filstorlek: 533,0 KB

Tjänsteresor, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 294,4 KB

Tjänsteresor, tillämpningsanvisning

pdf - Filstorlek: 299,7 KB

Trafikplan.pdf

pdf - Filstorlek: 341,3 KB

Upphandling och inköp, policy

pdf - Filstorlek: 174,8 KB

Upphandling och inköp, tillämpningsanvisningar

pdf - Filstorlek: 540,4 KB

Upphandling, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 126,3 KB

Uppvaktning av medarbetare - anvisning

pdf - Filstorlek: 121,5 KB

VA-policy

pdf - Filstorlek: 791,3 KB

VA-policy bilaga

pdf - Filstorlek: 801,2 KB

Vattenförsörjningsplan

pdf - Filstorlek: 6,3 MB

VA-utbyggnadsplan

pdf - Filstorlek: 1,4 MB

VA-utbyggnadsplan Bilaga 1 - Modell behov möjlighet

pdf - Filstorlek: 215,7 KB

VA-utbyggnadsplan Bilaga 2 - Områden klassificering

pdf - Filstorlek: 7,8 MB

VA-utbyggnadsplan Bilaga 3 - Behovs- & möjlighetskarta

pdf - Filstorlek: 1,2 MB

VA-utbyggnadsplan Bilaga 4 - Tidplan

pdf - Filstorlek: 39,6 KB

VA-utbyggnadsplan Bilaga 5 - VA-överföringsledningar

pdf - Filstorlek: 1,7 MB

Våld i nära relationer - anvisning

pdf - Filstorlek: 473,7 KB

Våldsbejakande extremism, plan för att motverka

pdf - Filstorlek: 176,1 KB

Våra värderingar

pdf - Filstorlek: 182,2 KB

Välfärdspolicy

pdf - Filstorlek: 690,9 KB

Årsplan 2016

pdf - Filstorlek: 1,1 MB

Årsplan 2017-2019 inkl investeringsprogram 2017-2020

pdf - Filstorlek: 1,3 MB

Äldreomsorgsprogram

pdf - Filstorlek: 1,1 MB
  Sidan uppdaterades: