Kommunens interna styrning

Arbetsgivarpolicy för Kungälvs kommun.pdf

pdf - Filstorlek: 539,6 KB

Attestreglemente

pdf - Filstorlek: 50,6 KB

Avfallsplan - Regional

pdf - Filstorlek: 1,5 MB

Avfallsplan - Regional, kommunspecifik

pdf - Filstorlek: 201,1 KB

Avfallsplan - Regional, sammanfattning

pdf - Filstorlek: 990,1 KB

Avlopp, tillsynsplan

pdf - Filstorlek: 4,6 MB

Behandling av personuppgifter, anvisning.pdf

pdf - Filstorlek: 206,8 KB

Bistånd till boende Kungälv, anvisningar

pdf - Filstorlek: 315,8 KB

Bostadsförsörjningsprogram för Kungälvs kommun 2017 - 2019

pdf - Filstorlek: 10,9 MB

Brandskyddspolicy

pdf - Filstorlek: 424,7 KB

Cykelvägar i Kungälv

pdf - Filstorlek: 1,1 MB

Cyklande glesbygd

pdf - Filstorlek: 119,9 KB

Dagvattenplan del 1, Dagvattenpolicy

pdf - Filstorlek: 1,5 MB

Dagvattenplan del 2, Dagvattenhandbok

pdf - Filstorlek: 5,2 MB

Dagvattenplan del 3, Åtgärdsförslag

pdf - Filstorlek: 1,2 MB

Digitaliseringsprogram

pdf - Filstorlek: 483,9 KB

Dokument- och ärendehantering - anvisningar

pdf - Filstorlek: 146,8 KB

Dokumenthanteringsplan för sektor Bildning o lärande

pdf - Filstorlek: 3,0 MB

Dokumenthanteringsplan för sektor Samhälle och Utveckling

pdf - Filstorlek: 5,9 MB

Dokumenthanteringsplan för sektor Trygghet och stöd

pdf - Filstorlek: 1,2 MB

Dokumenthanteringsplan för staben

pdf - Filstorlek: 2,1 MB

Donationsfonder, tillämpningsföreskrifter

pdf - Filstorlek: 116,5 KB

Ekonomiska transaktioner och medelsförvaltning, föreskrifter

pdf - Filstorlek: 102,0 KB

Elhandel

pdf - Filstorlek: 319,8 KB

Energianvändning, energistrategi inklusive föreskrift

pdf - Filstorlek: 1,4 MB

Energikrav for nya kommunala lokaler

pdf - Filstorlek: 186,3 KB

E-posthantering, anvisningar

pdf - Filstorlek: 171,3 KB

Fastighetsstrategi

pdf - Filstorlek: 192,2 KB

Feriearbeten, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 94,3 KB

Finansiell verksamhet, tillämpningsföreskrifter

pdf - Filstorlek: 252,7 KB

Finanspolicy

pdf - Filstorlek: 239,4 KB

Förtroendevaldas arbetsmiljö, policy.pdf

pdf - Filstorlek: 133,5 KB

Förtroendevaldas arbetsmiljö, riktlinje.pdf

pdf - Filstorlek: 459,0 KB

Grafisk profil

pdf - Filstorlek: 1,1 MB

Grönplan för Kungälvs kommun

pdf - Filstorlek: 6,8 MB

Handbok för administration.pdf

pdf - Filstorlek: 234,5 KB

Hållbar-avfallshantering i kommunförvaltningen, anvisning

pdf - Filstorlek: 669,5 KB

Hälso- och arbetsmiljöpolicy.pdf

pdf - Filstorlek: 156,7 KB

Intern representation, policy och riktlinjer.pdf

pdf - Filstorlek: 146,1 KB

Internationell policy.pdf

pdf - Filstorlek: 340,6 KB

Internhyra, anvisning

pdf - Filstorlek: 187,8 KB

Klimatanpassningsanalys.pdf

pdf - Filstorlek: 2,2 MB

Kommunal flaggning, riktlinjer.pdf

pdf - Filstorlek: 383,8 KB

Kommunala fordon, tillämpningsanvisning

pdf - Filstorlek: 99,9 KB

Kommunalt partistöd, regler

pdf - Filstorlek: 61,8 KB

Kommunikationspolicy.pdf

pdf - Filstorlek: 168,2 KB

konkurenspolicy.pdf

pdf - Filstorlek: 239,8 KB

Konkurrensutsättning, tillämpningsanvisning.pdf

pdf - Filstorlek: 152,4 KB

Kostpolicy.pdf

pdf - Filstorlek: 1,3 MB

Kravverksamhet, tillämpningsföreskrifter

pdf - Filstorlek: 213,2 KB

Krisberedskap - Ledning och kommunikationsplan vid kris

pdf - Filstorlek: 345,7 KB

Krisberedskap och civilt försvar, handlingsplan.pdf

pdf - Filstorlek: 747,8 KB

Kränkande särbehandling, handlingsplan.pdf

pdf - Filstorlek: 614,9 KB

Ledning och styrning i Kungälvs kommun, riktlinjer.pdf

pdf - Filstorlek: 273,4 KB

Lön, riktlinjer.pdf

pdf - Filstorlek: 369,7 KB

Medborgardialog, principer

pdf - Filstorlek: 104,5 KB

Medborgardialog, tillämpningsanvisningar.pdf

pdf - Filstorlek: 331,3 KB

Medborgarstämmor, föreskrift

pdf - Filstorlek: 423,8 KB

Miljöpolitiskt program

pdf - Filstorlek: 237,5 KB

Mottagning av nyanlända, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 130,8 KB

Mutor och jäv, regler.pdf

pdf - Filstorlek: 185,8 KB

Ny-, om-, och tillbyggnation av förskolor, riktlinjer.pdf

pdf - Filstorlek: 161,7 KB

Nöt- och mandelförbud, tillämpningsanvisningar.pdf

pdf - Filstorlek: 217,3 KB

OPF-KL - tillämpningsanvisningar

pdf - Filstorlek: 142,7 KB

Pension, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 211,2 KB

Pension, riktlinjer.pdf

pdf - Filstorlek: 308,3 KB

Personuppgiftsincident med bilaga, anvisning.pdf

pdf - Filstorlek: 588,0 KB

Plan för introduktionsprogram.pdf

pdf - Filstorlek: 633,2 KB

Processledningsmodell för kungalvs kommun.pdf

pdf - Filstorlek: 239,3 KB

Riktlinjer för bistånd enligt SoL 2019

pdf - Filstorlek: 162,8 KB

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2019

pdf - Filstorlek: 1,0 MB

Riktlinjer för intern kontroll.pdf

pdf - Filstorlek: 208,8 KB

Rökfri arbetstid, anvisning.pdf

pdf - Filstorlek: 82,5 KB

Sociala-medier, regler för användning.pdf

pdf - Filstorlek: 134,8 KB

Stipendium hållbar utveckling.pdf

pdf - Filstorlek: 93,1 KB

Styrdokument tillämpningsanvisningar

pdf - Filstorlek: 411,0 KB

Styrdokument, policy.pdf

pdf - Filstorlek: 389,0 KB

Styrmodell för Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka ny fram 479316_1_1.pdf

pdf - Filstorlek: 387,5 KB

Styrning och ledning av program projekt och uppdrag

pdf - Filstorlek: 245,7 KB

Systemförvaltningshandbok.pdf

pdf - Filstorlek: 732,6 KB

Tjänsteresor, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 294,4 KB

Tjänsteresor, tillämpningsanvisning

pdf - Filstorlek: 299,7 KB

Trafikplan.pdf

pdf - Filstorlek: 341,3 KB

Upphandlings- och inköpspolicy för Kungälvs kommun.pdf

pdf - Filstorlek: 234,9 KB

Uppvaktning av medarbetare, anvisning

pdf - Filstorlek: 132,4 KB

VA-policy

pdf - Filstorlek: 791,3 KB

VA-policy bilaga

pdf - Filstorlek: 801,2 KB

Vattenförsörjningsplan.pdf

pdf - Filstorlek: 4,5 MB

VA-utbyggnadsplan Bilaga 1 - Modell behov möjlighet

pdf - Filstorlek: 215,7 KB

VA-utbyggnadsplan Bilaga 2 - Områden klassificering

pdf - Filstorlek: 7,8 MB

VA-utbyggnadsplan Bilaga 3 - Behovs- & möjlighetskarta

pdf - Filstorlek: 1,2 MB

VA-utbyggnadsplan Bilaga 4 - Tidplan

pdf - Filstorlek: 39,6 KB

VA-utbyggnadsplan Bilaga 5 - VA-överföringsledningar

pdf - Filstorlek: 1,7 MB

VA-utbyggnadsplan.pdf

pdf - Filstorlek: 1 007,4 KB

Våld i nära relationer, anvisning

pdf - Filstorlek: 482,6 KB

Våldsbejakande extremism, plan för att motverka

pdf - Filstorlek: 176,1 KB

Välfärdspolicy

pdf - Filstorlek: 690,9 KB

Värderingar i Kungälvs kommun, policy.pdf

pdf - Filstorlek: 571,1 KB

Årsplan 2016

pdf - Filstorlek: 1,1 MB

Årsplan 2017-2019 inkl investeringsprogram 2017-2020

pdf - Filstorlek: 1,3 MB

Äldreomsorgsprogram

pdf - Filstorlek: 1,1 MB
  Sidan uppdaterades: