Kommunens interna styrning

Administrativ handbok.pdf

pdf - Filstorlek: 594,0 KB

Arbetsgivarpolicy för Kungälvs kommun

pdf - Filstorlek: 539,6 KB

Avfallsplan 2030

pdf - Filstorlek: 10,2 MB

Behandling av personuppgifter, anvisning

pdf - Filstorlek: 206,8 KB

Bistånd enligt SoL 2019, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 162,8 KB

Bistånd till boende Kungälv, anvisningar

pdf - Filstorlek: 315,8 KB

Bostadsförsörjningsprogram 2020-2022

pdf - Filstorlek: 6,1 MB

Brandskyddspolicy

pdf - Filstorlek: 424,7 KB

Cykelvägar i Kungälv

pdf - Filstorlek: 1,1 MB

Cyklande glesbygd

pdf - Filstorlek: 119,9 KB

Dagvattenplan del 1, Dagvattenpolicy

pdf - Filstorlek: 1,5 MB

Dagvattenplan del 2, Dagvattenhandbok

pdf - Filstorlek: 5,2 MB

Dagvattenplan del 3, Åtgärdsförslag

pdf - Filstorlek: 1,2 MB

Digital kommunikation och telefoni, anvisning

pdf - Filstorlek: 217,3 KB

Digitalisering - Förskola och skola i Kungälvs kommun, policy

pdf - Filstorlek: 248,3 KB

Digitaliseringsprogram

pdf - Filstorlek: 483,9 KB

Distansarbete anvisning.pdf

pdf - Filstorlek: 249,2 KB

Dokumenthanteringsplan för kommunkansli, HR och ekonomi 2021

pdf - Filstorlek: 3,8 MB

Dokumenthanteringsplan för sektor Samhälle och Utveckling 2021

pdf - Filstorlek: 5,8 MB

Dokumenthanteringsplan för sektor Trygghet och Stöd 2021

pdf - Filstorlek: 3,4 MB

Dokumenthanteringsplan sektor Bildning och lärande 2021

pdf - Filstorlek: 2,7 MB

Donationsmedel, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 217,1 KB

Ekonomiskt bistånd 2019, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 1,0 MB

Energianvändning, energistrategi inklusive föreskrift

pdf - Filstorlek: 1,4 MB

Energikrav for nya kommunala lokaler

pdf - Filstorlek: 186,3 KB

Fastigheter och exploatering, policy

pdf - Filstorlek: 344,3 KB

Finansiella verksamheten, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 200,1 KB

Finanspolicy

pdf - Filstorlek: 529,3 KB

Förtroendevaldas arbetsmiljö, policy

pdf - Filstorlek: 133,5 KB

Förtroendevaldas arbetsmiljö, riktlinje

pdf - Filstorlek: 459,0 KB

God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 328,6 KB

Grafisk profil

pdf - Filstorlek: 1,1 MB

Grönplan för Kungälvs kommun

pdf - Filstorlek: 6,8 MB

Handläggning av personuppgiftsincidenter, anvisning

pdf - Filstorlek: 626,0 KB

Hållbar-avfallshantering i kommunförvaltningen, anvisning

pdf - Filstorlek: 669,5 KB

Hälso- och arbetsmiljöpolicy

pdf - Filstorlek: 156,7 KB

Informationssäkerhetspolicy

pdf - Filstorlek: 170,1 KB

Intern kontroll, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 208,8 KB

Intern representation, policy och riktlinjer

pdf - Filstorlek: 146,1 KB

Internationell policy

pdf - Filstorlek: 340,6 KB

Internhyra, anvisning

pdf - Filstorlek: 187,8 KB

Klimatanpassningsanalys

pdf - Filstorlek: 2,2 MB

Kommunal flaggning, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 539,4 KB

Kommunala fordon, tillämpningsanvisning

pdf - Filstorlek: 99,9 KB

Kommunalt partistöd, regler

pdf - Filstorlek: 61,8 KB

Kommunikationspolicy

pdf - Filstorlek: 168,2 KB

Konkurenspolicy

pdf - Filstorlek: 239,8 KB

Konkurrenskraftig kollektivtrafik, trafikplan

pdf - Filstorlek: 1,7 MB

Konkurrensutsättning, tillämpningsanvisning

pdf - Filstorlek: 152,4 KB

Konstgräsytor, anvisning

pdf - Filstorlek: 219,7 KB

Kostpolicy

pdf - Filstorlek: 1,3 MB

Kravverksamheten, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 191,0 KB

Krisberedskap och civilt försvar, handlingsplan

pdf - Filstorlek: 747,8 KB

Kränkande särbehandling, handlingsplan

pdf - Filstorlek: 318,8 KB

Kungälvs kommuns borgenspolicy, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 210,8 KB

Kungälvs kommuns Systematiska Brandskyddsarbete SBA, anvisning

pdf - Filstorlek: 686,0 KB

Ledning och kommunikationsplan för krisberedskap

pdf - Filstorlek: 466,3 KB

Ledning och styrning i Kungälvs kommun, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 273,4 KB

Lön, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 369,7 KB

Medborgardialog, principer

pdf - Filstorlek: 104,5 KB

Medborgardialog, tillämpningsanvisningar

pdf - Filstorlek: 331,3 KB

Misstanke om oegentlighet, riktlinje

pdf - Filstorlek: 415,2 KB

Motverka våldsbejakande extremism, plan

pdf - Filstorlek: 668,6 KB

Mutor och jäv, regler

pdf - Filstorlek: 185,8 KB

Ny-, om-, och tillbyggnation av förskolor, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 161,7 KB

Nöt- och mandelförbud, tillämpningsanvisningar

pdf - Filstorlek: 217,3 KB

Pandemiplan

pdf - Filstorlek: 291,9 KB

Pension, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 308,3 KB

Plan för introduktionsprogram

pdf - Filstorlek: 633,2 KB

Processledningsmodell för kungälvs kommun

pdf - Filstorlek: 239,3 KB

Rökfri arbetstid, anvisning

pdf - Filstorlek: 82,5 KB

Skadligt bruk, anvisning

pdf - Filstorlek: 250,7 KB

Social hållbarhet - ökat innanförskap, program

pdf - Filstorlek: 354,0 KB

Sociala-medier, regler för användning

pdf - Filstorlek: 134,8 KB

Stipendium hållbar utveckling

pdf - Filstorlek: 93,1 KB

Styrdokument, policy

pdf - Filstorlek: 259,2 KB

Styrdokument, tillämpningsanvisningar

pdf - Filstorlek: 280,2 KB

Styrmodell för Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka

pdf - Filstorlek: 387,5 KB

Styrning och ledning av program projekt och uppdrag

pdf - Filstorlek: 245,7 KB

Systemförvaltningshandbok

pdf - Filstorlek: 732,6 KB

Säkerhet och trygghetspolicy

pdf - Filstorlek: 161,6 KB

Tillämpningsanvisningar för OPF-KL

pdf - Filstorlek: 139,1 KB

Tjänsteresor, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 294,4 KB

Tjänsteresor, tillämpningsanvisning

pdf - Filstorlek: 299,7 KB

Trafikplan

pdf - Filstorlek: 341,3 KB

Upphandlings- och inköpspolicy för Kungälvs kommun

pdf - Filstorlek: 234,9 KB

Uppvaktning av medarbetare, anvisning

pdf - Filstorlek: 132,4 KB

VA-policy bilaga

pdf - Filstorlek: 801,2 KB

VA-policy för Kungälvs kommun

pdf - Filstorlek: 714,7 KB

Vattenförsörjningsplan

pdf - Filstorlek: 4,5 MB

VA-utbyggnadsplan Bilaga 1 - Modell behov möjlighet

pdf - Filstorlek: 215,7 KB

VA-utbyggnadsplan Bilaga 2 - Områden klassificering

pdf - Filstorlek: 7,8 MB

VA-utbyggnadsplan Bilaga 3 - Behovs- & möjlighetskarta

pdf - Filstorlek: 1,2 MB

VA-utbyggnadsplan Bilaga 4 - Tidplan

pdf - Filstorlek: 39,6 KB

VA-utbyggnadsplan Bilaga 5 - VA-överföringsledningar

pdf - Filstorlek: 1,7 MB

VA-utbyggnadsplan.pdf

pdf - Filstorlek: 1 007,4 KB

Våld i nära relationer, anvisning

pdf - Filstorlek: 482,6 KB

Värderingar i Kungälvs kommun, policy

pdf - Filstorlek: 571,1 KB

Äldreplan 2020 - 2023

pdf - Filstorlek: 294,0 KB

Ärende och dokumenthantering anvisning.pdf

pdf - Filstorlek: 216,9 KB
  Sidan uppdaterades: