Val 2018

Demokrati bygger på att folket i fria allmänna val utser sina representanter. Genom att rösta kan du påverka det samhälle som du lever i.

 Teckenspråk:

Val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige

Val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år.

Valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och valen ska vara fria, hemliga och direkta.

Valsystemet är proportionellt. Det innebär att antalet mandat som partierna får i till exempel riksdagen är i stort sett lika som andelen röster partiet fått.


Val 2018

Valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige hålls den 9 september 2018.

Fler teckenspråksfilmer om valet hittar du på Valmyndighetens hemsida


 Lättläst:

Så fungerar demokratin

Sverige är en demokrati.

Ordet demokrati kommer från grekiska språket.
Det betyder att folket ska få bestämma.
Allas röster är lika mycket värda.

Men det är förstås omöjligt att alla är med och röstar om allting.
Därför har vi politiker. Vi väljare röstar på de politiker som vi tror har den klokaste politiken.
Det kallas för representativ politik.
Väljarna väljer representanter, politiker, som sedan bestämmer om politiken.

Vi väljer representanter till riksdagen och till landstinget och kommunen.

I Sverige har vi proportionella val.
Det är för att riksdagen ska representera folket så bra som möjligt.
Om ett parti får 20 procent av rösterna så får partiet ungefär 20 procent av platserna i riksdagen.
Samma sak gäller för valen till kommuner och landsting.

Rösta på parti och på person

Vi har hemliga val i Sverige.
Det betyder att du inte måste tala om för någon annan hur du har röstat.

Du röstar på ett parti.
Om du vill kan du också rösta på en särskild politiker.
Det kallas för att personrösta.


Folkomröstningar

Ibland bestämmer kommunen eller riksdagen att det ska vara en folkomröstning.

Det betyder att du får vara med och bestämma om en viss fråga.
Vid den senaste folkomröstningen fick vi rösta om vi skulle byta valuta, från kronor till Euro.


Du kan läsa mer om valet 9 september på lättläst svenska på Valmyndighetens hemsida (länken öppnas i en ny flik)


I Sverige har vi så kallade proportionella val. Detta betyder att respektive parti blir representerat i riksdag, landsting, kommunfullmäktige och Europaparlament med det antal mandat (platser) som motsvarar det antal röster som partiet får i valet. Om partiet får till exempel 20 procent av rösterna, ska det också få ca 20 procent av mandaten.

Vem får rösta?

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen.

Du har rösträtt till riksdagsvalet om du:

  • senast på valdagen fyller 18 år
  • är svensk medborgare
  • är eller någon gång varit folkbokförd i Sverige

Vid val till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige har du rösträtt om du:

  • senast på valdagen fyller 18 år
  • är folkbokförd i kommunen eller länet
  • är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge. Är du medborgare i ett annat land måste du har varit folkbokförd i Sverige tre år före valdagen.

Mer information om rösträtt hittar du på valmyndighetens webbplats. (extern länk)

  Sidan uppdaterades: