Medborgarstämma Kungälv/Ytterby

3 juni kl 18.30-20.30 Sandbackaskolans matsal

Hur skall vi gemensamt arbeta med trygghet i Kungälv?

Vi inom Kungälvspolitiken vill berätta hur vi arbetar för att skapa ökad trygghet och lyssna till vilka tankar och idéer du har. Det går bra att sända in frågor innan och frågor och svar kommer att publiceras här på denna sida. De frågor som rör trygghet kommer vi att ta upp på stämman. Ställ din fråga här 

Thomas Alpner (M)
ordförande
kommunfullmäktige

Viktoria Dahlqvist (SD)
vice ordförande
kommunfullmäktige

 

Inskickade frågor och svar

Fraga: Hur ska vi föräldrar som har barn i förskola och skola kunna känna att våra barn är trygga där när grupperna hela tiden ökar?

Svar: Det pågår ett utvecklingsarbete i Kungälv för att se över förskolornas organisation. Vi tittar på lösningar att organisera barnen i mindre grupper under större delen av dagen och en av utgångspunkterna är att barnen ska känna sig trygga.

Förskolorna har kommit olika långt med detta arbete eftersom organisationen också måste anpassas utifrån de enskilda förskolornas lokala förutsättningar såsom barn, personal, lokaler och budget.

Dennis Reinhold
Sektorchef, Bildning och lärande

 

Fråga: Jag tycker att övergångsstället över Torsbyvägen i nedre Tega är under all kritik och farligt. Ljusen startar alldeles för sent och dom är dessutom svåra att se. Hoppas ni åtgärdar detta så våra barn kan cykla säkert till skolan.

Fraga: Övergångsstället på Torsbyvägen i nedre Tega gjordes om för några år sedan. Vad jag förstod, enligt artikel i KP, skulle en utvärdering göras. Det är många barn som passerar här till och från skolan och hastigheten på bilarna är alldeles för hög, de blinkande lamporna reagerar för sent, man hinner passera innan de börjar blinka, det saknas gatubelysning. Det är många bilar som inte stannar trots att barnen vill åka/gå över. Hur kan detta passera en utvärdering? Gör om och gör det säkert, känns tråkigt om det ska behöva hända en allvarlig olycka innan det åtgärdas...

Svar: Vi kommer att kontrollera riktningen på radaravkännaren, den ska läsa av de som ska gå över övergångsstället, men inte ta med de som bara ska passera förbi längs Torsbyvägen.
Blinklamporna vid övergångsstället vid Kyrkbäcksgatan är endast en förstärkande åtgärd för att synliggöra övergångsstället. Det är de vanliga reglerna vid ett övergångsställe som gäller, om man vill att bilarna ska stanna så måste man hoppa av sin cykel för att passera.

Kristina Hellström
Trafikingenjör

  Sidan uppdaterades: