Medborgarstämmor 2019

Medborgarstämman skapar möjlighet för medborgarna att träffa politiker på orten för att diskutera aktuella frågor. Stämman hålls en gång per år i respektive kommundel och inför varje stämma skickas inbjudan ut till hushållen i kommunen. Protokollen från stämman publiceras här på hemsidan.

Medborgarstämma Kungälv/Ytterby

3 juni klockan 18.30-20.30 i Sandbackaskolans matsal

Medborgarstämma Diseröd

5 november klockan 18.00 - 20.00 i Diserödskolans matsal

Medborgarstämma Kode

12 november klockan 18.00 - 20.00 i Kode skola

Medborgarstämma Kärna

19 november 18.00-20.00 i Kärna skola

Medborgarstämma Marstrand

26 november klockan 18.00 - 20.00 på Marstrands havshotell, Blå salen