Medborgarstämma Kungälv/Ytterby

3 juni klockan 18.30-20.30 Sandbackaskolans matsal

Hur ska vi gemensamt arbeta med trygghet i Kungälv?

Vi inom Kungälvspolitiken vill berätta hur vi arbetar för att skapa ökad trygghet och lyssna till vilka tankar och idéer du har. Det går bra att sända in frågor innan och frågor och svar kommer att publiceras här på denna sida. De frågor som rör trygghet kommer vi att ta upp på stämman.

Thomas Alpner (M)
ordförande
kommunfullmäktige

Viktoria Dahlqvist (SD)
vice ordförande
kommunfullmäktige

 Det går inte längre att ställa frågor till stämman.

Inskickade frågor och svar

Fråga: Skulle önska en hundrastgård i Kungälv. Flera av våra grannkommuner har det och tror att det skulle vara något positivt för Kungälv.

Svar: Vi har tidigare haft några få hundparker i kommunen, orsaken till att de få hundparker kommunen har haft tidigare har tagits bort beror på att de som använde dem använde dem som rastgårdar utan att ta upp avföring efter sina hundar. Det blev orimligt och väldigt kostsamt att rensa bort detta regelbundet. Eftersom det nästan inte fanns någon entreprenör som ville utföra det arbetet så slutade det med att de som utförde det gjorde det till ett väldigt högt pris.

Idag när vi har tillgång till företag som tillgodoser gratis hundbajspåsar på stationer som är utplacerade finns det ett mycket större intresse från medborgare att sköta upplockningen. Hundägare idag har också en större vana av att plocka upp efter sin hund så då ser situationen annorlunda ut. Det pågår en plan att ta fram ett koncept där kommunen bygger hundparken och medborgarna själva bildar en förening och tar hand om skötseln av parken. Vi ser även över platser där den eller de kan placeras. De platser som redan är inhägnade  kan vi tyvärr ej använda. Därför fortgår arbetet med att se över andra ytor som kan vara lämpliga för att vi ska få en hundpark färdig så snart som möjligt.

Susanne Kirkegaard
Driftingenjör

 

Fråga: Jag har ett önskemål att Västtrafik stannar med sina bussar och gör en hållplats mellan Resecentrum och Västra parken. Det är många invånare som ska till Mimers hus och dessutom Maxi. Det finns redan nu platser där det tidigare varit hållplatser för resenärer så det behövs inget nytt arbete, hållplatserna är redan klara.

Svar: Västtrafik har själva framfört önskemål om att ändra placeringen på ett par hållplatser i centrala Kungälv. Vi ser att det är ett ganska långt avstånd mellan resecentrum och Västra parken och att det kan finnas ett behov av ytterligare en hållplats däremellan. Vi har börjat titta på möjliga placeringar och det finns som du skriver ett par ställen där det tidigare har varit hållplats som också nu är möjliga. Beslut är inte taget men diskussion om placering pågår.

Kristina Hellström
Trafikingenjör

Fråga: Hur ska vi föräldrar som har barn i förskola och skola kunna känna att våra barn är trygga där när grupperna hela tiden ökar?

Svar: Det pågår ett utvecklingsarbete i Kungälv för att se över förskolornas organisation. Vi tittar på lösningar att organisera barnen i mindre grupper under större delen av dagen och en av utgångspunkterna är att barnen ska känna sig trygga.

Förskolorna har kommit olika långt med detta arbete eftersom organisationen också måste anpassas utifrån de enskilda förskolornas lokala förutsättningar såsom barn, personal, lokaler och budget.

Dennis Reinhold
Sektorchef, Bildning och lärande

 

Fråga: Jag tycker att övergångsstället över Torsbyvägen i nedre Tega är under all kritik och farligt. Ljusen startar alldeles för sent och dom är dessutom svåra att se. Hoppas ni åtgärdar detta så våra barn kan cykla säkert till skolan.

Fråga: Övergångsstället på Torsbyvägen i nedre Tega gjordes om för några år sedan. Vad jag förstod, enligt artikel i KP, skulle en utvärdering göras. Det är många barn som passerar här till och från skolan och hastigheten på bilarna är alldeles för hög. De blinkande lamporna reagerar för sent, man hinner passera innan de börjar blinka, det saknas gatubelysning. Det är många bilar som inte stannar trots att barnen vill åka/gå över. Hur kan detta passera en utvärdering? Gör om och gör det säkert, känns tråkigt om det ska behöva hända en allvarlig olycka innan det åtgärdas...

Svar: Vi kommer att kontrollera riktningen på radaravkännaren, den ska läsa av de som ska gå över övergångsstället, men inte ta med de som bara ska passera förbi längs Torsbyvägen.
Blinklamporna vid övergångsstället vid Kyrkbäcksgatan är endast en förstärkande åtgärd för att synliggöra övergångsstället. Det är de vanliga reglerna vid ett övergångsställe som gäller, om man vill att bilarna ska stanna så måste man hoppa av sin cykel för att passera.

Kristina Hellström
Trafikingenjör

  Sidan uppdaterades: