Medborgarstämma Marstrand

Tema parkering i Marstrand

Det går bra att sända in frågor innan. De frågor som rör parkering kommer vi att ta upp på stämman. Övriga frågor och svar kommer att publiceras här på sidan i efterhand. 

Har du inte möjlighet att skicka in din fråga via formuläret här går det bra via post till Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv eller lämna in till kommunens kundcenter.

Välkommen till medborgarstämman i Marstrand 26 november klockan 18.00–20.00 på Marstrands havshotell, Blå salen.


Inskickade frågor och svar


Fraga: Ang. vår badplats på södra delen av ön.

Varje sommar besöker tusentals människor Marstrand. Många kommer för att njuta av sol och bad. Vårt erbjudande här ute är så undermåligt! Vi kan inte vara stolta över detta. Jag deltog i en workshop för något år sedan där vi i Marstrand fick berätta om våra favoritplatser, vi fick ge förslag på åtgärder, både stort och smått. Och bla togs badplatserna upp. Vad hände med detta material? Hur ser politikerna på detta? Mer specifikt, kan det göras en översyn, och en konkret genomförandeplan för att förbättra badplatsen på söder? och då även inkludera en tidsplan?
Tacksam för att få denna fråga besvarad på kommande möte!

Svar: Kommunen har haft flera typer av dialoger kring Marstrand, vi är inte helt säkra på vilken workshop du syftar till så svarar efter bästa förmåga.
Det hölls en workshop för ett antal år sedan efter initiativ av dåvarande demokratiberedningen. Man efterfrågade då främst barnens perspektiv. Materialet som workshopen landade i var lovvärt och flera fina förslag togs fram, många av dessa dock visionära och ej helt genomförbara.

Dialog har även förts i, nu avslutade, program Marstrand vars sista åtgärd är planteringar och nya sittplatser vid arbetet med ny gångväg på Ringplan. I nuläget ansvarar fritidsenheten tillsammans med hamnverksamheten för badplatserna på Marstrand. Verksamheterna kommer att gå igenom vad som behövs för att säkerställa nuvarande standard på badplatsen och därefter se över vilka förbättringar som kan göras utöver nuvarande standard.

Thomas Alpner (M)
Kommunfullmäktiges ordförande


 

Fråga: Förutom att ni höjer hyra för våra parkeringsplatser, har jag förstått att ni nu även kommer ta bort våra årskort på färjan (Västtrafik) under slutet 2020. Och att vi Marstrandsbor antingen ska köpa enkelbiljett eller ett periodkort för "Zon 2" för att kunna åka färjan, för att ta oss till jobbet eller åka och handla på Coop på Koön.
Är detta ett beslut som ni i kommunen står bakom? Vad kommer priset på en tur- och returbiljett bli? Vad kommer priset på periodkort bli?

Svar: Kommunen gjorde inspel till Kollektivtrafiknämnden 2017 och ställde sig inte bakom ny zonstruktur med en tillhörighet i zon B. Priser beslutas om i april 2020.

Marielle Månskär
Samhällsbetalda resor
Kollektivtrafik


 

Fraga: Många hundägare med mig skulle vilja ha en hundrastgård på Koön. Förslag: Fotbollsplan en del av denna.

Ytterligare frågor i samma ämne har kommit in som alla besvaras med följande svar:

Svar: Parkenheten utreder frågan att bygga en hundpark i Kungälvs kommun och i vilken regi den skall drivas. Vi välkomnar hundägarföreningar att samarbeta med oss i detta arbete. Det finns i dag ingen placering bestämd, idrottsplanen på Koön är inte aktuell då det i så fall behövs en ändring i detaljplanen.

Hanna Bäck
Trädgårdsingenjör


 

Fråga: Fraga: Ändringar i färjetrafiken Koön-Marstrand? Ändringar beträffande avgift färjan? Årskort? Månadskort? Ändring beträffande "pensionärskort" i kommunen?

Svar: Marstrands årskort tas bort i den nya zonstrukturen. I den nya zonstrukturen kommer man alltid att kunna resa vidare på samma biljett. I Marstrands fall löser man en zon-B biljett som gäller för resa i Kungälv, Ale, Stenungsund och Tjörn med flera kommuner. Vad priset kommer att bli för biljett i zon-B vet vi först i april 2020.

Västtrafiks uppdrag är att erbjuda invånarna i Västra Götaland god kollektivtrafik. I detta ingår inte att tillhandahålla båttrafik vid avsaknad av fast förbindelse i det kommunala eller regionala vägnätet. Det ligger inte heller i Västtrafiks uppdrag att ytterligare subventionera båtresor, utöver den generella subventionen på 50 % som alltid utgår i och med att hälften av Västtrafiks verksamhet finansieras via regionskatten.

Gällande pensionärskort, inga ändringar i nuläget.
Gällande ändringar i färjetrafiken pågår utredning mellan kommun och Västtrafik.

Marielle Månskär
Samhällsbetalda resor
Kollektivtrafik


 

Fråga: ÄBO på koön Vad är planerna där....Ett förslag är ett sk Norrlands ÄBO med kombinerad förskola hade ju varit kanon.. Personalvinst med tex en bamba (tillagningskök) ett städ Barn Unga tillsammans stor vinst här

Speciellt med tanke på att just MD har en sån åldrande befolkning som trivs att bo här ute. Då måste ju det prioriteras.. Likaså en ny förskola för ett levande samhälle

Svar: Vi är tacksamma för alla förslag som kommer till oss. När vi i framtiden planerar bygga nytt är det självklart att alla möjligheter ska tas omhand och ses över. Vinsten med samordning skall alltid beaktas.
Viktigt för oss är också att bygga där både samlokalisering och goda kommunikationsmöjligheter finns. Vi ser tydlig att svårigheter med rekrytering är högre där bra kommunikation saknas. Det är viktigt att kunna ta sig till jobbet på ett enkelt sätt.

Snezana Hadziselimovic
Verksamhetschef


 

Fråga: Det finns ett fornminne på Koön, kolerakyrkogården vid tennisbanan på Myren, och jag undrar vem som ser till att det underhålls? För nu är det så mycket sly och träd uppväxt så den går inte längre att se.

Svar: Den har tyvärr inte blivit röjd på många år. Vi har ingen skyldighet att röja den men vi kommer att göra det när vi har möjlighet till det.

Lissie Andersson
Parkansvarig


 

Fråga: Det ryktas att årskorten till färjan kommer att försvinna och ersättas med ett betydligt dyrare månadskort. Stämmer det? Utveckla gärna i så fall.

Svar: Det stämmer att årskortet förvinner. Grundprincipen i regionfullmäktiges uppdrag om att införa ny zonstruktur och biljettsortiment är att hålla zonstruktur och sortiment så enkelt som möjligt med så få undantag som möjligt. Skärgårdskortet gäller idag bara i Västtrafiks båttrafik och Marstrands årskort och specialbiljett gäller bara på Marstrandsfärjan. Dessa biljetter riktar sig till resenärer som inte reser med kollektivtrafiken i övrigt, det vill säga de som tar sig med bil eller på annat sätt till och från färjan. Vill man resa vidare från färjan med kollektivtrafiken behöver man alltså köpa en ny biljett.

I den nya zonstrukturen kommer man alltid att kunna resa vidare på samma biljett. I Marstrands fall löser man en zon-B biljett som gäller för resa i Kungälv, Ale, Stenungsund och Tjörn med flera kommuner.

Västtrafiks uppdrag är att erbjuda invånarna i Västra Götaland god kollektivtrafik. I detta ingår inte att tillhandahålla båttrafik vid avsaknad av fast förbindelse i det kommunala eller regionala vägnätet.
Det ligger inte heller i Västtrafiks uppdrag att ytterligare subventionera båtresor, utöver den generella subventionen på 50 % som alltid utgår i och med att hälften av Västtrafiks verksamhet finansieras via regionskatten.

Marielle Månskär
Samhällsbetalda resor
Kollektivtrafik


 

Fråga: Borttagning av årskortet på färjan som ersätts med period kort!! Räknade högt att för 2 vuxna kostar detta ca 2800/månad för att kunna bo på ön. Vill inte Kommunen att det ska finnas fast boende på Ön?

Svar: Generell information om årskortet som försvinner: Grundprincipen i regionfullmäktiges uppdrag om att införa ny zonstruktur och biljettsortiment är att hålla zonstruktur och sortiment så enkelt som möjligt med så få undantag som möjligt. Skärgårdskortet gäller idag bara i Västtrafiks båttrafik och Marstrands årskort och specialbiljett gäller bara på Marstrandsfärjan. Dessa biljetter riktar sig till resenärer som inte reser med kollektivtrafiken i övrigt, det vill säga de som tar sig med bil eller på annat sätt till och från färjan. Vill man resa vidare från färjan med kollektivtrafiken behöver man alltså köpa en ny biljett.

I den nya zonstrukturen kommer man alltid att kunna resa vidare på samma biljett. I Marstrands fall löser man en zon-B biljett som gäller för resa i Kungälv, Ale, Stenungsund och Tjörn med flera kommuner.

Västtrafiks uppdrag är att erbjuda invånarna i Västra Götaland god kollektivtrafik. I detta ingår inte att tillhandahålla båttrafik vid avsaknad av fast förbindelse i det kommunala eller regionala vägnätet.
Det ligger inte heller i Västtrafiks uppdrag att ytterligare subventionera båtresor, utöver den generella subventionen på 50 % som alltid utgår i och med att hälften av Västtrafiks verksamhet finansieras via regionskatten.

Marielle Månskär
Samhällsbetalda resor
Kollektivtrafik


 

Fraga: Hej idag den 14/10 kom mitt ena barn hem från förskolan hungrig då det serverades falukorv till lunch, falukorven var beräknad med 1.5 bit per barn. Hur görs denna beräkningen? Till mellanmål var det fil/yoghurt, ska man behöva skicka med sina barn en matsäck?

Sen hotas förskolan med nedskärningar av personal i kombination med bristande mat. Ska man behöva va orolig för sitt/sina barn när man lämnar dom till förskolan ?

Sen har jag frågor hur det är tänkt med resorna till och från ön, då västtrafik har valt att dra in årskortet vi fastboende har tillgång till att köpa. Idag kostar ett periodkort inom kungälv 655 kr i månaden och i samtal med västtrafik menade den stackars medarbetaren att det var mitt enda alternativ efter november 2020. Det skulle utgöra en kostnad på 7860 kr för en boende på marstrandsön istället för 940 kr som det kostar per person nu. Hur är det tänkt att en normalt arbetande småbarnsfamilj som är beroende av sin bil för att ta sig till och från arbetet ska ha råd att ens bo här ute? Pluss den redan höjda parkeringsavgiften för att va säker på att kunna parkera och kunna ta sig hem med matvaror som är en förnödenhet.

Borde inte kungälv sluta straffa boende i Marstrand? Kommer vi ha några företag kvar i marstrand om utvecklingen går åt detta hållet? Är det ens värt att bo här när kommunen gång på gång arbetar emot befolkningen här ute? Hur gör man för att bilda en egen kommun och bryta sig ur detta vansinne?

Svar: Alla rätter som serveras i förskolan är näringsberäknade tillsammans med tillbehör som pasta/potatis/ris samt grönsaker, mjölk och knäckebröd. Det finns ingen bestämd mängd som barnen får äta av exempelvis korv, däremot kanske inte all mat skickas ut direkt på avdelningen.

Vi arbetar med minskat matsvinn i måltidservice och man inte får ta tillbaka mat i köket som har varit ute på avdelningen, om det inte äts upp. Vi ska se över att det kommuniceras ut till förskolan att det ska finnas mer mat att hämta i köket om barnen är mer hungriga och att man får ta mer av hela rätten (korv, sallad, grönsaker). När det serveras fil/yoghurt serveras det även flingor/musli och smörgås till samt någon grönsak eller frukt.

Linnea Florin
Enhetschef måltidservice förskolor

Svar: Det stämmer att årskortet förvinner.
Grundprincipen i regionfullmäktiges uppdrag om att införa ny zonstruktur och biljettsortiment är att hålla zonstruktur och sortiment så enkelt som möjligt med så få undantag som möjligt. Skärgårdskortet gäller idag bara i Västtrafiks båttrafik och Marstrands årskort och specialbiljett gäller bara på Marstrandsfärjan. Dessa biljetter riktar sig till resenärer som inte reser med kollektivtrafiken i övrigt, det vill säga de som tar sig med bil eller på annat sätt till och från färjan. Vill man resa vidare från färjan med kollektivtrafiken behöver man alltså köpa en ny biljett.

I den nya zonstrukturen kommer man alltid att kunna resa vidare på samma biljett. I Marstrands fall löser man en zon-B biljett som gäller för resa i Kungälv, Ale, Stenungsund och Tjörn med flera kommuner.

Västtrafiks uppdrag är att erbjuda invånarna i Västra Götaland god kollektivtrafik. I detta ingår inte att tillhandahålla båttrafik vid avsaknad av fast förbindelse i det kommunala eller regionala vägnätet.
Det ligger inte heller i Västtrafiks uppdrag att ytterligare subventionera båtresor, utöver den generella subventionen på 50 % som alltid utgår i och med att hälften av Västtrafiks verksamhet finansieras via regionskatten.

Marielle Månskär
Samhällsbetalda resor
Kollektivtrafik


 

Fråga: Västtrafik kommer fr o m november 2020 slopa årskort som betalning för färjan. Än är inga priser satta så man får inget vettigt svar från Västtrafik. Kommer det att bli så att man endast kan betala med periodkort för respektive ny zon (Kungälv zon B) så kommer kostnaden att öka med många hundra procent. Idag kostar ett 90-dagars kort i Kungälv 2 095 kronor att jämföra med årskort för Marstrand 940 kronor.
Därför vill jag att: Kommunen utreder hur vi som bor i Marstrand skall kunna ta oss hem med färjan, efter november 2020, till ett pris som motsvarar den kostnad vi har idag för ett årskort.

Svar: En Marstrandsbo får efter genomförandet av ny zonstruktur ta sig hem med färjan på samma sätt som idag men till ett högre pris än vad man tidigare behövt att betala:
Grundprincipen i regionfullmäktiges uppdrag om att införa ny zonstruktur och biljettsortiment är att hålla zonstruktur och sortiment så enkelt som möjligt med så få undantag som möjligt. Skärgårdskortet gäller idag bara i Västtrafiks båttrafik och Marstrands årskort och specialbiljett gäller bara på Marstrandsfärjan. Dessa biljetter riktar sig till resenärer som inte reser med kollektivtrafiken i övrigt, det vill säga de som tar sig med bil eller på annat sätt till och från färjan. Vill man resa vidare från färjan med kollektivtrafiken behöver man alltså köpa en ny biljett.

I den nya zonstrukturen kommer man alltid att kunna resa vidare på samma biljett. I Marstrands fall löser man en zon-B biljett som gäller för resa i Kungälv, Ale, Stenungsund och Tjörn med flera kommuner.

Västtrafiks uppdrag är att erbjuda invånarna i Västra Götaland god kollektivtrafik. I detta ingår inte att tillhandahålla båttrafik vid avsaknad av fast förbindelse i det kommunala eller regionala vägnätet.
Det ligger inte heller i Västtrafiks uppdrag att ytterligare subventionera båtresor, utöver den generella subventionen på 50 % som alltid utgår i och med att hälften av Västtrafiks verksamhet finansieras via regionskatten.


 

Fråga: Hur ser planen ut för att utveckla Marstrand? Vård, skola, omsorg, (parkering), evenemang, vatten, byggnation bostäder etc.

Svar: Det som ligger som förslag för Marstrand i kommunens tidplan för projekt är till stor del kopplat till utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Marstrand. Förprojektering för överföringsledningar för avlopp från Vävra mot Marstrand, inleds nu och klargör kostnader för etappvis utbyggnad. Sen kommer projektering av etapper påbörjas för att sen kunna påbörja byggnation från Vävra och utåt. Ca 2030 beräknas reningsverket utifrån nu kända förutsättningar tas ur bruk.

2022 kan detaljplanering som tidigast påbörjats avseende bostäder på Hedvigsholmen. Dock krävs först en lösning avseende parkeringsfrågan genom tex planläggning för parkeringsdäck för att frigöra yta på Hedvigsholmen. Var parkeringsanläggningen ska placeras är dock ej ännu beslutat.
2020 ska arbetet med ett planprogram för förskola/skola på Koön påbörjas.
2020 kommer även ett förberedande projekterings arbete avseende kajrenovering att påbörjas inför byggnation 2022-2023

Linda Andreasson
Översiktsplanerare


 

Fråga: Ref. till tidigare korrespondens med handläggaren Kristina Hellström, TGP Kungälv. Jag kan inte dela åsikten att de flesta som kör in på hotelltorget uppfattar området som att gångtrafik råder där. Finns inte en förare i världen som tittar på den pyttelilla skylten högst upp på vänstra sidan av infarten som säger att gångtrafiksområde upphör. Man har fullt upp med vaksamheten i rådande trafik. Vidare vill jag tillbakavisa påståendet att större delen av trafikflödet kommer via östra delen av parkeringen vid Sjöfartsverket där det finns lagenliga skyltar uppsatta. NEJ de flesta bilarna hastar in på Hotelltorget i rasande fart helt omedvetna om hastighetsbegränsningar och gående. Att kommunens entreprenör "fann det näst intill omöjligt att sätta upp skylten" är skrattretande. Den tidigare skylten uppsatt under ett flertal år, före hotellets ombyggnad ligger och skräpar bakom en mur.

Tidigare var trafiken enkelriktad framför vår bostad Hedvigsholmsgatan. Men skylten togs bort med motiveringen "det är ändå ingen som respekterar bestämmelsen". Det kan vi ju skriva under på...men sedan när kan man behandla trafikförordningen så här? Vi är många i området som är gamla och skruttiga med rollatorer, kryckor, elskotrar och käppar som har svårt att undkomma den snabba och skoningslösa trafiken. Därför önskar vi att kommunen skaffar en entreprenör med lite fantasi så att vi kan få upp de lagenliga skylten!

Svar: Skylten för gångfartsområde på Hotelltorget ska mycket riktigt sitta även på höger sida när man kör in på ytan. Vid ombyggnaden av hotellet ändrades förutsättningarna för att sätta upp skyltarna och marken visade sig vara svår att gräva i. Men självklart ska vi göra vårt yttersta för att på lämpligt sätt sätta upp skylten igen.

Kristina Hellström
Trafikingenjör

Fråga: Hur kontrolleras entreprenörernas arbeten här i Marstrand? Är det Kommunens eller deras ansvar att städa efter utfört arbete. Hur kan Kommunen åstadkomma en förbättring?

Svar: Kontroll ska ske av respektive ansvarig verksamhet. Brister som upptäcks av allmänheten på kommunala ytor kan felanmälas till kommunen för åtgärd. Beroende vem som ansvarar för arbetena så ligger ansvaret för städning efter arbetena på utförare och verksamhetsansvarig. 

Dan Gorga
Miljöingenjör

Fråga: Det råder bristande information vid samtliga flyttningar av återvinningskärl. Kvarlämnad "Återvinning"-skylt och klädinsamlingskärl efter senaste flytt av återvinning till Badhålan.

Svar: Återvinningsstationerna ägs och sköts av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) om även ansvarar för informationen. På deras hemsida Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats (extern länk, öppnas i nytt fönster) kan man även anmäla att stationen behöver tömmas eller städas.

Skylten ska vara flyttat enligt den senaste informationen från FTI. Klädboxen står olovligt kvar.

 

Dan Gorga
Miljöingenjör 

Inskickade synpunkter

Hur ser ni att en vanlig familj ska leva och verka på Marstrandsön under 2020 och kommande framtid, när det har ökat och kommer att öka mellan 600-1000% i kostnader för att kunna transportera sig med färja och bil?Jag är åretruntboende och bor på Marstrandsön. Behöver varje dag ta färjan till Koön. Varför särbehandlas jag som bor på ön? Jag kan inte förstå varför det skall kosta pengar för mig att ta mig från en del av Marstrand till en annan del? Det finns inget alternativ i form av väg eller bro.

Vill våra politiker ha en levande Ö, året runt? Hur kan man då underlätta för fler att bosätta sig ute på ön? Att betala för att ta sig hem, kan inte vara rätt väg, eller vad säger de politisk valda?


 


Eftersom parkeringen är en bisak jämfört med Västtrafiks planer på färjeför-bindelsen mellan Marstrands 2 öar tycker jag det är ett måste att ta upp detta på stämman. De planer man hört innebär att Marstrandsön i stort sett kommer att isoleras. Ett bra sätt att omöjliggöra ett normalt leverne för de boende på ön. Då blir det inget snack om parkeringsplatser längre för åretruntboende. Kommunen går med på Västtrafiks vansinnigheter och lyckas i sin plan att sätta turist-näringen som prioritet 1. Kommunen kan bara skylla på Västtrafik !


 


Det går massor av rykten här i Marstrand just nu och alla verkar leda till en avfolkning av Marstrandsön. T ex extremt höjda parkeringsplatsavgifter, höjda färjetaxor, nedläggning av äldreboendet, där gemensam lunch tagits bort, ändrade färjeavgångar. Vill Kungälvs Kommun att ön skall avfolkas helt omgående?
Det blir mycket dyrt för ett par med barn att jobba och resa till Kungälv eller Göteborg, om de har behov av bil. De kommer att tvingas köpa kort för 700 kr per person i månaden, som gäller färja och buss. P-avgift 7 200 kronor + färjekort 8 400 kronor.
Detta blir 15 600 kronor per person och år!
Man kanske skall tänka efter en gång till, innan dessa avgifter träder i kraft.
Jag talar inte för egen räkning, eftersom jag har garage och är pensionär, 76 år, men jag vill ju att så många som möjligt skall ha chans att bo i detta paradis som Marstrandsön är och jag tycker om att möta människor på mina promenader och ha trevliga samtal.


 

Det är orimligt att vi som ofta behöver ta färjan, nu blir av med årskorten på ca900kr. Nu måste man köpa ett månadskort till buss för ca 700kronor/ månaden. Samtidigt har ni höjt boendeparkeringen från ca 2 000kr/år till ca 7 000kr/år.
Det blir en plötslig och orimlig ökad levnadskostnad för oss Öbor och även för personer som kommer utifrån och har arbete på Marstrandsön. Rimligt vore att färjan är kostnadsfri för de ca 1 200 invånare som bor i Marstrands kommun. Tillika borde de som arbetet på Marstrandsön men bor annorstädes kunna söka frikort till färjan.

Det är ett slöseri med pengar och stor nersmutsning att det går en stor bilfärja efter klockan 18:00 och nattetid då ingen biltrafik är tillåten. Det borde finnas en mindre personfärja från klockan 18:00 fram till morgonen. Bilfärjan kan stå standby kvälls och nattetid och vara tillgänglig för utryckning av ambulans och brandkår till Marstrandsön.


Väg 168 Nordön – Tjuvkil. Antalet året runt boende i Tjuvkil, på Instön och på Koön ökar. Trafiken på länsväg 168 ökar året runt och delar av länsvägen är smal och saknar gång- och cykelbana.

Att bredda vägen genom Tjuvkil kommer att bli komplicerat och påverka flera befintliga fastigheter längs med den befintliga vägbanan.
För att öka trafiksäkerheten, förbättra miljön samt förenkla framkomligheten bör genomfartstrafiken genom Tjuvkil minska.
Väg 168 bör dras rakt öster ut från Nordön fram till viken Tjuvkile/Kristiansborg och anslutas till vägen mellan Hålta o Tjuvkil. Anslutning till väg 168 bör ske strax söder om befintlig korsning vid tidigare Tjuvkilsboden.
Vägen mellan Nordön och fastlandet skall inte byggas på en vägbank utan på en vägbana byggd på betongstolpar där havsvatten kan placera under vägbanan. På en plats bör det byggas en passage för motorbåtar som kan passera under vägbanan.
Förutom vägbana så bör också en gång- och cykelbana byggas längs med den nya vägen från fastlandet till Nordön.
Vägbanor över havsvikar och insjöar finns på flera platser i östra USA. I staterna Virginia och North Carolina med kustlinje mot Atlanten i öster finns flera långa och breda vägbanor byggda på betong- och metall stolpar. Framkomligheten är god.
Vårt förslag är att Kungälvs kommun tar upp förslaget till ny sträckning av väg 168 mot väster och Nordön med Vägverket. Det bör vara Vägverket som svarar för planering och byggnation av en utveckling av väg 168 mot Marstrand.


 

Vad gällande den förslagna prissättning på färjan till Marstrand så måste ni påverka västtrafik så att det finns möjlighet för oss familjer/Företagare på ön att fortsätta kunna bo och verka på ön,skall man tjäna mer pengar på färjan !? Så skall man höja avgiften för dom tunga transporterna till vår bilfria ö, det är dom som kör sönder gator och skapar sättningar i husen.
Dom fasta parkeringarna måste finns kvar och man måste prioritera åretruntboende på Marstrand och inte turismen, i första hand, Jag är bofast och företagare på ön och är orolig för utvecklingen av ett samhälle som vi försöker få att leva året runt.


 

Svar på inkomna synpunkter
Tack för era inskickade synpunkter och frågeställningar. Färjan diskuterades och möjlighet att framföra åsikter om ämnet gavs på medborgarstämman. Vi tar till oss av era åsikter och har med oss det i vårt fortsätta arbete.
Thomas Alpner (M)
Kommunfullmäktiges ordförande

 

  Sidan uppdaterades: