Kajakleder i skärgården

Marstrandsskärgården lämpar sig väldigt bra för både längre och kortare kajakturer. Det oräkneliga antalet öar och skär gör att du kan vara ute i många dagar utan att för den skull behöva återkomma till samma plats igen.

Det går att paddla i dessa vatten året om, men tänk på att från midsommar och fram till slutet av augusti kan båttrafiken vara omfattande, med allt vad det innebär för en liten kajak.

Nedan hittar du förslag till paddlingsturer med kartor och annan matnyttig information. För att kartorna inte ska bli alltför stora har vi delat in skärgården i tre områden, från norr till söder.

Förslag till paddlingsturer


Mellersta skärgården

1. Klåveröturen 
En vacker tur runt naturreservatet Klåverön. Sträckan är cirka 12 kilometer lång.

1. Klåverön och Ussholmen
En utökning av Klåveröturen. Sträckan är cirka 15 kilometer lång då man även rundar Ussholmen.

2. Koön runt 
En trevlig tur på 12 kilometer. Turen är delvis väldigt utsatt för västanvind.

3. Instön runt
En trevlig tur runt Instön, cirka 9 kilometer.

4. Marstrandsturen
En lite kortare tur på cirka 6 kilometer där du rundar den vackra Marstrandsön.

5. Inre skärgården
En tur på 18 kilometer där man paddlar genom de inre delarna av Marstrandsskärgården. Delar av turen är utsatt för västlig och sydvästlig vind.

Karta över kajakleder i mellersta skärgården (pdf, nytt fönster)

Södra skärgården

6. Ö-ringen 
En tur som bjuder till många sköna strandhugg på en rad olika öar, som till exempel Bastö och Fjällsholmen. Kajakleden är cirka 13 kilometer lång och går alldeles utmärkt att paddla även i lite sämre väder tack vare goda möjligheter att paddla i lä bakom.

7. Sälöleden 
Upplev den öppna skärgården och känslan av det storslagna västerhavet på Sälöleden. Turen är cirka 21 kilometer lång. Håll utkik efter sälarna som ofta finns i området. Tänk på att turen är utsatt för västlig vind.

Karta över kajakleder i södra skärgården (pdf, nytt fönster)


Norra skärgården 

8. Tre öar
En paddling i storslagen miljö, i skuggan av de mäktiga öarna Brattön och Älgön. Norr om dessa ligger Lövön med sitt vackra och levande kulturlandskap. Turen är cirka 18 kilometer. Delvis utsatt för västlig vind.

9. Tre fjordar
Marstrandfjorden, Älgöfjorden och Hakefjorden förbinder denna tur. Sträckan erbjuder strandhugg på både Åstol och Dyrön med goda möjligheter till både bad, kultur och restaurangbesök. Turen är cirka 40 kilometer lång. Se upp för stora dyningar och fartyg.

Karta över kajakleder i norra skärgården (pdf, nytt fönster)

Så fungerar allemansrätten

Den svenska allemansrätten innebär att vi har tillgång till naturen. Vi kan ta oss fram till fots eller med båt över annans fastighet och vi får under kortare tid fritt uppehålla oss där.

Men allemansrätten innebär också skyldigheter. Vi ska ta hänsyn till:

  • markägarens hemfrid
  • växt och djurliv
  • andra människor

Är du försiktig så får du elda i naturen så vida inte eldningsförbud råder. Du får använda nedfallna kottar, pinnar och grenar till bränsle. Det är inte tillåtet att hugga ner träd och buskar samt ta ris, grenar och näver från levande träd. Tältning med ett par, tre tält under något dygn anses ingå i allemansrätten, om det sker avlägset från boningshus och inte sker på mark som används för jordbruk. Slå upp tältet på tålig mark som sandmark, torr ängsmark eller skogsmark med frisk risvegetation. För tältning i större grupper måste du ha markägarens tillåtelse.

Begränsningar av allemansrätten i Marstrandsskärgården

  • Du får inte övernatta i naturreservaten.
  • Det är förbjudet att gå i land på öar med fågelskydd under perioden 1 april till 15 juli.
  • Elda inte direkt på berghäll.
  Sidan uppdaterades: