Småbåtshamnar

Du som har fritidsbåt kan ställa dig i kö till två småbåtshamnar som drivs av Kungälvs kommun. I Kungälv finns en större småbåtshamn på Marstrand, och en mindre vid Fästningsholmen i centrala Kungälv.

Marstrands småbåtshamn

På Marstrandsön och Koön finns 1 150 årsuthyrda båtplatser som ägs av Kungälvs kommun. 

Storlek: 2—4 meter breda, vattendjup varierar.
Förtöjning: Flytponton eller brygga.


Avgift för båtplats

Pris per år, inklusive moms.

 • 1 meter bred, 1 533 kronor
 • 2 meter bred, 3 063 kronor
 • 2,5 meter bred, 3 829 kronor
 • 3 meter bred, 5 363 kronor                                               
 • 3,5 meter bred, 6 257 kronor                                            
 • 4 meter bred, 8 164 kronor                             


Avgift för Y-bom

Pris per år, inklusive moms.

 • 4,5 meter, 541 kronor                                             
 • 6 meter, 678 kronor                                               
 • 8 meter, 903 kronor                                                
 • 10 meter, 1 174 kronor                                       


Allmänna villkor

 • Utdelning av lediga platser sker löpande
 • Om du har sökt, och fått en båtplats kommer du att kontaktas skriftligen
 • Uthyrning i andra hand måste godkännas av Hamnverksamheten

I dokumentet "Allmänna villkor" finns information om vem som har rätt att ställa sig i kö för båtplats och hur turordningsreglerna fungerar.

Läs de allmänna villkoren för fasta båtplatser inom Marstrands hamnområde (pdf)


Så ställer du dig i kö

Fyll i och skicka in blanketten för att ställa dig i kö till Marstrands eller Kungälvs småbåtshamn, Fästningsholmen.

 • Köavgift, 356 kronor per år.

Ansök om båtplats i Marstrands hamn (pdf, nytt fönster)

Ansök om båtplats på Fästningsholmen (pdf, nytt fönster) 


Uppsägning av båtplats

Uppsägning av båtplats (pdf, nytt fönster) 


Kungälvs småbåtshamn, Fästningsholmen

Vid Fästningsholmen ligger 3 bryggor med årshyrda båtplatser.  Här finns några lediga platser för omedelbar uthyrning.

Antal platser: 42
Platsstorlek: 3 meter breda med 6 meter Y-bom.
Vattendjup: 0,25 meter — 1 meter
Tillåten båtstorlek: 8 x 2,6 meter
Möjlighet till uppläggning: Nej
Slip: Ja

Avgifter

Pris per år, inklusive moms.

 • Avgift för båtplats, 2 416 kronor — 4 833 kronor (beroende på vattendjup)
  Sidan uppdaterades: