Småbåtshamnar

Du som har fritidsbåt kan ställa dig i kö till två småbåtshamnar som drivs av Kungälvs kommun. En större småbåtshamn ligger på Marstrand och en mindre småbåtshamn finns i vid Fästningsholmen i centrala Kungälv.

2019-11-20
Spolplattan i Marstrands småbåtshamn stängs 25 november 2019 och öppnar igen 1 april 2020. 

 

Marstrands småbåtshamn

På Marstrandsön och Koön finns 1150 årsuthyrda båtplatser som ägs av Kungälvs kommun. 

Storlek: 2-4,5 meter breda, vattendjup varierar.

Förtöjning: Flytponton eller brygga.


Avgift för båtplats per år, inklusive moms

1 meter bred: 1 120 kronor/år

2 meter bred: 2 239 kronor

2,5 meter bred: 2 799 kronor

3 meter bred: 3 920 kronor                                               

3,5 meter bred: 4 573 kronor                                            

4 meter bred:  5 968 kronor

4,5 meter bred: 6 715 kronor                                              


Avgift för bom per år, inklusive moms

(gäller pontonerna C, D, K, R och S)

4,5 meter: 396 kronor                                             

6 meter: 495 kronor                                               

8 meter: 660 kronor                                                

10 meter: 858 kronor                                            


Allmänna villkor

Fördelning av lediga platser sker löpande. Sökande som tilldelats en plats kontaktas skriftligen.

I dokumentet "Allmänna villkor" finns information om vem som har rätt att ställa sig i kö för båtplats och hur turordningsreglerna fungerar.

Allmänna villkor avseende fasta båtplatser inom Marstrands hamnområde (pdf, nytt fönster)

All andrahandsuthyrning måste godkännas av Hamnverksamheten Marstrand.


Så ställer du dig i kö till en båtplats

Fyll i och skicka in blanketten för att ställa dig i kö till Marstrands småbåtshamn.

Köavgift: 260 kr/år

Ansökan om båtplats i Marstrands hamn (pdf, nytt fönster)


Uppsägning av båtplats

Fyll i och skicka in blanketten om du vill säga upp din båtplats i Marstrands småbåtshamn.

Uppsägning av båtplats Marstrand (pfd, nytt fönster) 

Kungälvs småbåtshamn

Vid Fästningsholmen ligger 4 bryggor med årshyrda båtplatser. 

Hamnverksamheten har några lediga platser på Fästningsholmen för omedelbar uthyrning.

Antal platser: 42

Platsstorlek: 3 meter breda med 6 meter Y-bom.

Platsdjup: 0,5 - 1,8 meter

Tillåten båtstorlek: 2,7 meter * 9 meter

Slip: Ja

Avgift per år inklusive moms:

4 415  kronor 

Köavgift: 260 kronor per år

Möjlighet till uppläggning: Nej


Så ställer du dig i kö till en båtplats
Fyll i och skicka in blanketten för att ställa dig i kö till Kungälvs småbåtshamn.

Ansökan båtplats Fästningsholmen (pdf, nytt fönster) 

  Sidan uppdaterades: