Småbåtshamnar

Du som har fritidsbåt kan ställa dig i kö till två småbåtshamnar som drivs av Kungälvs kommun. En större småbåtshamn ligger på Marstrand och en mindre småbåtshamn finns i vid Fästningsholmen i centrala Kungälv.

2019-01-15

Tryckfel på fakturor

På många av årets fakturor för fasta båtplatser står det att avgiften avser 2018 vilket är felaktigt. Fakturan avser avgiften för 2019. Vi ber om ursäkt och överseende med detta.

 

Marstrands småbåtshamn

På Marstrandsön och Koön finns 1150 årsuthyrda båtplatser som ägs av Kungälvs kommun. 

Storlek: 2-4,5 meter breda, vattendjup varierar.

Förtöjning: Flytponton eller brygga.


Avgift för båtplats per år, inklusive moms

1 meter bred: 1 102 kronor/år

2 meter bred: 2 204 kronor

2,5 meter bred: 2 755 kronor

3 meter bred: 3 858 kronor                                               

3,5 meter bred: 4 501 kronor                                            

4 meter bred:  5 874 kronor

4,5 meter bred: 6 609 kronor                                              


Avgift för bom per år, inklusive moms

(gäller pontonerna C, D, K, R och S)

4,5 meter: 390 kronor                                             

6 meter: 487 kronor                                               

8 meter: 650 kronor                                                

10 meter: 844 kronor                                            


Allmänna villkor

Fördelning av lediga platser sker löpande. Sökande som tilldelats en plats kontaktas skriftligen.

I dokumentet "Allmänna villkor" finns information om vem som har rätt att ställa sig i kö för båtplats och hur turordningsreglerna fungerar.

Allmänna villkor avseende fasta båtplatser inom Marstrands hamnområde (pdf, nytt fönster)

All andrahandsuthyrning måste godkännas av Hamnverksamheten Marstrand.


Så ställer du dig i kö till en båtplats

Fyll i och skicka in blanketten för att ställa dig i kö till Marstrands småbåtshamn.

Köavgift: 256 kr/år

Ansökan om båtplats i Marstrands hamn (pdf, nytt fönster)


Uppsägning av båtplats

Fyll i och skicka in blanketten om du vill säga upp din båtplats i Marstrands småbåtshamn.

Uppsägning av båtplats Marstrand (pfd, nytt fönster) 

Kungälvs småbåtshamn

Vid Fästningsholmen ligger 4 bryggor med årshyrda båtplatser. 

Hamnverksamheten har några lediga platser på Fästningsholmen för omedelbar uthyrning.

Antal platser: 42

Platsstorlek: 3 meter breda med 6 meter Y-bom.

Platsdjup: 0,5 - 1,8 meter

Tillåten båtstorlek: 2,7 meter * 9 meter

Slip: Ja

Avgift per år inklusive moms:

4 345  kronor 

Köavgift: 256 kronor per år

Möjlighet till uppläggning: Nej


Så ställer du dig i kö till en båtplats
Fyll i och skicka in blanketten för att ställa dig i kö till Kungälvs småbåtshamn.

Ansökan båtplats Fästningsholmen (pdf, nytt fönster) 

  Sidan uppdaterades: