Banned Books Week

Biblioteket uppmärksammar förbjudna böcker under Banned Books Week.

Fängslad litteratur:

Banned Books Week

9–15 oktober Biblioteket

Under Banned Books Week uppmärksammar biblioteket förbjuden litteratur i världen. Banned Books Week Sverige arrangeras av nätverket Banned Books Week: Sweden som koordineras av Svenska PEN och Dawit Isaak-biblioteket. Nätverket är en del av Banned Books Week Coalition som förenar en rad internationella organisationer med syftet att belysa och sprida kunskap om förbjuden litteratur. Banned Books Week har arrangerats i USA sedan 1982 och startades som en reaktion på de växande utmaningarna med spridningen av böcker i skolor, bibliotek och bokhandlar.

Förbjuden högläsning

Under Banned Books Week bjuder Kungälvs bibliotek in till högläsning av förbjudna böcker. Kom och ta del av både nya och gamla böcker från världens alla hörn som av olika anledningar förbjudits, censurerats och bränts på bål. Datum och tid annonseras på kungalv.se/fangslad-litteratur

Detta är en del av bibliotekets projekt Fängslad litteratur. Under hösten kommer projektet att lyfta frågor kring yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och demokrati med hjälp av evenemang, en utställning och en ny litteratursamling. Välkommen!

Arrangör: Kungälvs kommun

Information

  • Plats: Kungälvs bibliotek, Mimers Kulturhus
  • Datum 9 oktober - 15 oktober