Café Augusta

Har du eller någon närstående hjärnsvikt? Kommunens Anhörigstöd inbjuder till samkväm.

Har du eller någon närstående hjärnsvikt?
-Stroke, demenssjukdom eller Parkinson -
Kom själv eller tillsammans!
Kommunens Anhörigstöd inbjuder till samkväm; fika, allsång, föredrag och trevlig samvaro.

Dagens ämne: Strokeförbundet. Västra Götaland informerar
Har du frågor? Ring 0303-239672
Hälsofrämjande enheten / Trygghet och Stöd

Information

  • Plats: Anhörigcenter Oasen vån 3, Rosendalsgatan 1
  • Datum 7 oktober
  • Telefon: 0303-239672