Cykla för klimatet

Cykla för framtiden

Samling Bräckbodens parkering, Kungälv
6 maj kl 12.00.
Avslutning Marknadsplatsen, Kongahälla.
PICNIC MED EGEN MAT
i Kolebacka efteråt

arrangör Omställning Kungälv

Omställning Kungälv är en opolitisk organisation i Kungälv.
Vi utgår från FN:s Globala Hållbarhetsmål – Agenda 2030 – och arbetar lokalt för en klimatomställning. Vi arbetar i grupper och anordnar seminarier. Exempel på våra arbetsgrupper:

Information

  • Plats: Bräckbodens parkering
  • Datum 6 maj