Kurs i kreativt skrivande

Vill du börja skriva? Eller är du redan igång och vill få ny inspiration och nya verktyg? Välkommen till bibliotekets skrivarkurs!

7, 14, 21 mars klockan 10.00–12.00

Kursen består av tre kurstillfällen à två timmar i kreativt skrivande där vi utforskar både prosa och poesi. Vi går igenom teori och exempeltexter och prövar direkt de nya verktygen genom olika kortare skrivövningar.

Kursen leds av Malin Bengtsson som tidigare var föreståndare för skrivarkursen Text & Bild på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Malin jobbar idag med språk och text på Högskolan i Borås och med workshops i kreativt skrivande i egen regi. Malins undervisning utmärks av ett varmt och öppet klimat med folkbildningstanken i centrum.

Vi möts genom det digitala mötesverktyget Zoom och delar våra texter genom Google Docs. Du behöver ha tillgång till dator med mikrofon och kamera, en stabil internetuppkoppling och ett google-konto.

 

Vårens tillfällen:
7 mars klockan 10.00-12.00 Introduktion till kreativt skrivande - process och praktik

14 mars klockan 10.00-12.00 Textexperiment - formens förlösande möjligheter

21 mars klockan 10.00-12.00 Text som ljud och bild - den poetiska paletten

 

OBS! Anmälningsavgift 200 kr per person. (Skickas faktura)

Anmälan med namn och adress till:
anmalan.biblioteket@kungalv.se
eller telefon 0303-23 82 10.

 

Arrrangör: Kungälvs kommun

Information