Fängslad litteratur

Yttrandefrihet är en grundläggande mänsklig rättighet.

Trots det förekommer åtstramningar och begränsning av det fria ordet världen över. Böcker censureras, förbjuds och bränns. Författare, journalister och konstnärer hotas, förföljs och fängslas för sådant de skriver. Ordet är inte alltid fritt. Därför presenterar nu Kungälvs bibliotek projektet Fängslad litteratur, med stöd från Statens kulturråd.

För att värna det fria ordet

Fängslad litteratur värnar det fria ordet genom att sätta förbjuden litteratur i fokus. En trappa upp i biblioteket har vi samlat förbjudna böcker i svarta bokhyllor. Här finns allt ifrån barnböcker till biografier, romaner, faktaböcker och seriealbum, skrivna av författare som fängslats, förföljts och hotats till tystnad. Böcker som anses farliga eller kontroversiella av politiska, religiösa och/eller moraliska skäl. Här finns också fördjupande böcker om demokrati och yttrandefrihet. Avdelningen samlar och lyfter nya och gamla böcker från världens alla hörn.

Evenemang

Med utgångspunkt i denna litteratursamling anordnar vi under hösten ett antal evenemang som lyfter frågor kring demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Med Fängslad litteratur vill vi visa att biblioteket är och ska vara en självklar plats för levande, aktuella samtal och demokratiska diskussioner. En plats där olika perspektiv får komma till tals, synsätt kan ställas mot varandra och medborgerliga debatter föras. En plats där litteraturen får vara bred och fri. En plats för det fria ordet.

Information

  • Plats: Kungälvs bibliotek i Mimers kulturhus
  • Datum 14 september - 15 november
  • Medverkande: Kungälvs bibliotek