Att vara anhörig till en diabetiker

Torsdag 22:e Oktober Kl 18

Föreläsning med Eva Wöst Tungström
Eva håller föreläsningen kring hur det är att vara anhörig till en diabetiker med typ 1 diabetes. En förstående och kunnig omgivning behövs för att stötta diabetiker i sin vardag- en komplex problematik då rollen som nära anhörig till en typ 1 diabetiker många gånger upplevs bevakande istället för stöttande. 5 diabetiker dör i Sverige varje dag, med mer kunskap och rätt stöttning kan vi hjälpas åt att öka överlevnaden.

Sänds på www.kungalv.se/diabetes
Föreläsningen är ett samarbete med medborgarskolan, Diabetesförbundet och Kungälvs kommun.

Information

  • Plats: www.kungalv.se/diabetes
  • Datum 22 oktober