Fristad – ett svar på förföljelse och förtryck

En vandringsutställning om fristadsarbetet i Sverige och världen.

Fristad - ett svar på förföljelse och förtryck

En vandringsutställning som berättar om fristadsarbetet i Sverige och världen och som lyfter betydelsen av yttrandefrihet och demokrati. Flera fristadsstipendiater, kvinnor och män från olika länder och med olika yrken, har bidragit med sina livsberättelser och erfarenheter. I utställningen berättar fristadskonstnärerna om sina liv, varför de behövt flytta från sina hemländer och vad det inneburit för dem att under två år vara fristadsstipendiat. Utställningen är producerad av Bohusläns museum och Västra Götalandsregionen med delfinansiering av Statens kulturråd.

Detta är en del av bibliotekets projekt Fängslad litteratur. Under hösten kommer projektet att lyfta frågor kring yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och demokrati med hjälp av evenemang, en utställning och en ny litteratursamling. Välkommen!

Pågår 20 september–5 november, plan 3, Kungälvs bibliotek.

Foto: från utställningen Fristad - ett svar på förföljelse och förtryck, Fotograf Ann-Charlotte Rugfelt Ferm, Förvaltningen för kulturutveckling, VGR

Information

  • Plats: Kungälvs bibliotek
  • Datum 20 september - 5 november