Hemmasittare

Hemmasittare kallas de barn som inte kommer iväg till skolan. Kenth Hedevåg har lång erfarenhet av problematisk skolfrånvaro och reder ut skillnaden mellan hemmasittare och vanlig skolk.


19 feb 18.30 Teatern

Hemmasittare eller skolkare? Kenth Hedevåg utgår ifrån begreppet Problematisk skolfrånvaro – Elever som inte går till skolan. Kenth Hedevåg har bakgrund som pedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och handledare i ett kommunalt stödteam.


Anmälan: simplesignup.se/event/160944

Arrangör: FDB, Kungälvs kommun

Information