I huvudet på en tonåring

I föreläsningen "I huvudet på en tonåring" utgår Mia Börjesson från att alla föräldrar har erfarenheter, kunskaper och styrkor som kan vara en bra grund för att motivera sig själv och sin tonåring på livets resa. Hur kan vi bygga ett starkt självförtroende och ett psykologiskt immunförsvar?

Mia Börjesson är socialarbetare, föreläsare och författare. Hon har en socionomexamen, en master i socialt arbete och är utbildad i olika terapier. I sitt arbete har hon en utgångspunkt i det salutogena förhållningssättet och använder teorier kring friskfaktorer och bemästringsstrategier i mötet med människor.

Boka plats

https://simplesignup.se/event/207524

Information