Levnadsvanors effekt på ditt psykiska mående

Levnadsvanornas effekt på ditt psykiska mående är en föreläsning för dig som vill öka din kunskap om kopplingen mellan levnadsvanornas effekt på den fysiska hälsan och ditt psykiska välmående.

Du kommer få information om vad som rekommenderas gällande mat, fysisk aktivitet, tobak och alkohol för att främja hälsa och förebygga sjukdom samt hur du kan få nya vanor att hålla över tid. Föreläsningen hålls av Hälsocoach online, som är till för alla som är 16 år eller äldre och bor i Västra Götalandsregionen.

Detta är ett av flera samarbeten under 2023 mellan Västra götalandsregionen, Samordningsförbundet Älv och Kust, Sjukhusen i Väster, Ale kommun, Kungälvs kommun, Stenungsunds kommun, Tjörns kommun och Öckerö kommun, för att sätta levnadsvanor i fokus.

Föreläsningen är gratis. Boka biljett på länken nedan för att säkra din plats.

Information