Matfrågan leder vägen till omställning till ett hållbart samhälle

Föreläsning med professor Gunilla Almered Olsson från Göteborgs universitet.

13 november kl. 18:00-20:00. Hörsal 1, Mimers kulturhus

Hållbar matförsörjning innefattar alla de 17 globala hållbarhetsmålen i FNs Agenda 2030, som är överordnade alla politiska mål i Sverige. Matfrågan berör inte bara stillad hunger utan också miljö och klimat, ekonomi, sociala och kulturella sammanhang, rättvisa och jämlikhet. Hur kan matfrågan lokalt och på ett personligt plan vara ett medel för omställning?

Välkommen att lyssna till Gunilla Almered Olsson, professor i humanekologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet, som forskar om matsystem och regional matproduktion som verktyg för att sammanlänka stads- och landsbygdregioner och för omställning till ett hållbart samhälle. Gunilla har arbetat med dessa frågor för FNs miljömyndighet, UNEP, och är medförfattare till IPBES (UN-Intergovernmental Panel for Biodiversity and Ecosystem Services) rapport om världens ecosystem. Gunilla har också skrivit boken Natural recource conflicts and sustainable development.

Information

  • Datum 13 november, kl 18:00