Svält och hunger i världen

Fredsrörelsen i Kungälv – Föredrag: Svält och hunger i världen

20 april klockan 19.00 Hörsal 2

Camilla Orjuela är professor vid Institutionen för Globala studier, Göteborgs universitet. Hennes forskning berör "Svältkatastrofer som massvåld: Mot en ny förståelse av våld, minne och ansvarsutkrävande i relation till hungersnöd".

Arrangör: Fredsrörelsen i Kungälv

Information

  • Plats: Hörsal 2, Mimers Kulturhus
  • Datum 20 april, kl 19:00