Idrottsrådet

Idrottsrådet verkar för en bättre dialog mellan idrotten i Kungälv och kommunen. Idrottsrådet består av minst 6 ledamöter från olika idrottsföreningar i Kungälv.

Idrottsrådets uppgift är att:

  • Vara språkrör för idrotten i Kungälv med syfta att öka dialogen mellan politiker/tjänstemän och idrottsföreningar
  • Dela information med varandra.

Ett nytt idrottsråd utses varje höst i samband med Kungälvsidrottens idrottskonferens.

Fullständig lista över idrottsråd 2019 och valberedning. (pdf, nytt fönster)

Så kontaktar du idrottsrådet

Som idrottsledare kan du påverka idrottsrådets ”dagordning”. Kontakta någon av ledamöterna om du vill aktualisera någon fråga.

Kontaktpersoner i aktuellt idrottsråd 2019

Sven Åke Berglie
Ordförande
Telefon: 0725 - 31 54 30
E-post:berglie.svenake@telia.com

Petter Wrenne
Ledamot
Telefon: 0723 - 51 0829
E-post: petter.wrenne@gmail.com

Kristina Lindfors
Ledamot
Telefon: 0738 - 52 02 53
E-post: kr.lindfors@gmail.com 

Göran Svensson
Ledamot
Telefon: 0706 - 80 20 64
E-post: goran.l.svensson@telia.com

Hans Sjöström
Ledamot 
Telefon: 0705-29 65 06
E-post:hans.sjostrom@teliasonera.com  

Anna-Karin Larsson
Ledamot
Telefon: 0739-02 73 98
E-post: ordforande@kareby.com

Ken Gunnesson
Ledamot
Telefon: 0729-73 34 66
E-post: gunnesson@gmail.com

Adjungerade till idrottsrådet:

  • Anna Vedin (M)
  • Gun-Marie Daun (KD)
  • Ingela Rossi (S)
  • Matilda Jansson (L)
  • Susanne Jönsson (S)
  • Verksamhetschef lokaler och anläggningar

 

 

  Sidan uppdaterades: