Film

Film

Årskurs 3-9

Lär dig hur du gör film! På filmkursen jobbar vi i grupp med att hitta på filmideér, spela in och redigera egna kortfilmer. Du lär dig hur du jobbar fram ett manus, vad du ska tänka på när du filmar och hur du klipper ihop din färdiga film med musik och titlar. 

Vi använder Ipads att filma med.

Vi erbjuder två kurser: en kurs för årskurs 3-5 och en för årskurs 6-9. 
Kurserna är på torsdagar på eftermiddagar och kvällstid.

Filmkurserna bekostas, under våren och hösten 2020, med statliga pengar från Statens Kulturråd och är därmed gratis.

  Sidan uppdaterades: