Lekplats på Ulveskogsgatan

Lekplatsen ligger längst in på Ulveskogsgatan i Ulvegärde, Kungälv. Följ gång- och cykelstigen där gatan tar slut, lekplatsen ligger cirka 100 meter in på vänster sida. Lekplatsen ligger i en skogsdunge och här finns fina ytor som är utmärkta för picnic och umgänge. 

Lekplatsen är utrustad med:

  • Enkelgungor
  • Kompisgunga (fågelbogunga)
  • Klätterställning
  • Balanslek
  • Sandlåda
  • Vippgungor (gungredskap som sitter fast på en stor fjäder), en med plats för en person och en med plats för två personer
  • Sandlåda

Här finns parkbänk och sopkärl.

  Sidan uppdaterades: