Lekplats på Ulveskogsgatan

Lekplatsen ligger längst in på Ulveskogsgatan i Ulvegärde, Kungälv. Följ gång- och cykelstigen där gatan tar slut, lekplatsen ligger cirka 100 meter in på vänster sida.

Lekplatsen är utrustad med två enkelgungor och en kompisgunga (fågelbogunga). Klätterställning. Balanslek. Sandlåda. Två vippgungor (gungredskap som sitter fast på en stor fjäder), en med plats för en person och en med plats för två personer. Sandlåda.

Här finns parkbänk och sopkärl.

  Sidan uppdaterades: