Utveckling av Paradisparken

Vi arbetar med att utveckla parkerna i Kungälvs kommun och har gjort insatser i Paradisparken i Marstrand för att skapa en park som är till för alla; barn, ungdomar och vuxna.

 

Kungälvs kommun har i samverkan med boende på Marstrandsön gjort ett gestaltningsförslag. Förslaget är framtaget tillsammans med de boendes synpunkter på växter, gångar och utformas så att skötseln ska fungera på ett smidigt sätt.

Arbetet i parken är nu klart och rabatterna är fyllda med rosor och perenner med gammaldags karaktär. 
Arbetet utfördes i egen regi av Kungälvs kommuns entreprenadavdelning.


Gestaltning Paradisparken

Historik om projektet

Det började med den illa sedda rosenpergolan i Paradisparken i Marstrand som flyttades och gjorde succé i Rådmansparken i Kungälv. Och slutade med en ganska stor enighet om hur Paradisparken ska se ut framöver.

– Tyckte att dialogen gick bra, säger Miriam Markus Johansson, programansvarig för Marstrand. Tror att de flesta synpunkterna kom fram. Det är alltid berikande med medborgardialoger.

Det kom cirka 20 personer för att delta i medborgardialogen om Paradisparken. Från kommunen kom ett antal tjänstemän samt politiker Morgan Persson (UP). Att presentera fanns en nyligen avslutad omröstning och några affischer för att illustrera de två förslagen.

– Resultatet av omröstningen visade att alternativ 2 vann med stor övervikt, säger Marie Flodin, som höll i omröstningen. Inte mindre än 73 procent av rösterna (77 röster) lades på det vinnande alternativet. Alternativ 1 fick 16 procent, det vill säga 17 röster. Totalt hade 107 personer röstat – vilket är större utslag än förväntat säger Miriam.

Under mötet kom många synpunkter fram – de flesta hade redan utryckts på röstsedlarna. Bland annat fanns önskemål om att träden skulle göras lika stora. Nu är södra raden betydligt större än den norra. Dessutom klibbar de, menade flera boende vid de största träden.

– Vi kommer att anlita en arborist, säger Lissi Andersson, parkansvarig, men träden är minst 100-150 år gamla, med ett fantastiskt rotsystem. De går inte att kapa hur som helst, men har man väl börjat får man fortsätta ansa var tredje år.

Morgan menade att pengarna inte räcker till vad som helst. Att ta fram nya träd som är lika stora, trodde han inte på. Även de sönderkörda skifferplattorna var uppe med förslaget att dessa borde bytas.
– Det finns det inte pengar till. Vi lyssnar och tar åt oss, men vi kan inte göra alla nöjda, säger Morgan.
Mötet avslutades med att kommunen fick applåder för att pergolan försvann.

Resultatet av röstningen och medborgarnas kommentarer om de två alternativen (pdf, nytt fönster).

Anteckningar från Öppet hus den 6 oktober (pdf, nytt fönster)

Sammandrag av röster (pdf, nytt fönster)

  Sidan uppdaterades: