Blomsteräng i Västra Parken

Sedan tre år tillbaka har vi sått blomsteräng på vallen vid Älvparken och rondellen i Munkegärde med ett lyckat resultat. I år utökar vi med blomsterängar i Västra parken i centrala Kungälv och vassbädden vid Strandparken. Vi vill testa att så sommarblomsängar inne i centrum, där fler människor rör sig och kan njuta av blommorna.

Vi har valt blommor som kommer att blomma mycket och snabbt, ängen kommer vara som vackrast i augusti om vädret är med oss. I vissa av rabatterna planterades även jätteverbena och ett gräs som heter Ekorrkorn som ska förstärka ängens vilda karaktär som ett komplement till blomsterfröna.

Ängens fröblandningar innehåller en stor mångfald av blommor till skillnad mot klippgräs som inte har denna variation av olika växter. Blommorna är mat i form av pollen och nektar till bland annat fjärilar, bin och andra pollinerare. Dessa insekter gör stor nytta i staden genom att i sin tur bli mat till fåglar eller hjälpa till med att pollinera våra fruktträd och buskar.

Solstolar

Vi gör blomsterängen i Västra parken under tiden som planeringsarbetet för Västra parken ska starta. Det finns många önskemål för hur parken ska utvecklas, men inget är ännu bestämt, och för att öka trivseln i parken har vi under våren 2017 planterat dessa blomsterängar och ställt ut solstolar som alla kan låna när de njuter av blommorna. Solstolarna kan du hyra på liknande sätt som du hyr en kundvagn, Du kan använda en äldre 5-krona, en 10-krona eller kundvagnspollett (pollett finns att få hos Kundcenter i Stadshuset). Du får tillbaka myntet/poletten när du lämnar tillbaka stolen.

Efter sommaren ska vi utvärdera om vi gör nya sommarblomsängar nästa år eller om det blir något annat mer långsiktigt.

Blomsterängarna och solstolarna gör vi i samarbete med projekt stadskärnan.

  Sidan uppdaterades: