Ridslingor mellan Ytterby och Veneröd

Ett av de projekt som delfinansieras med lokala naturvårdsbidrag från länsstyrelsen är projektet Ridspår Ytterby-Veneröd. 2006 färdigställdes utredningen "Inventering och underhållsplan Ridslinga Ytterby- Veneröd", som visar på hur ridspår skulle kunna anläggas i området.

2006 beviljades kompletterande LONA-bidrag för byggande av ridspår i området Veneröd- Guddehjälm, det vill säga en del av den sträcka som angavs i utredningen 2006.

Arbetet har skötts av Hålta LRF och Hålta IK och många har varit engagerade i detta ideella arbete. Sommaren 2011 färdigställdes arbetet. 3 kilometer nya ridstigar har anlagts och tillsammans med befintliga stigar och småvägar finns nu ett 6 kilometer långt stigsystem i området.

I området runt stigsystemet finns cirka 200 hästar som nu tillsammans med sina ryttare kan njuta av skogsritt året runt . De fungerar även utmärkt att promenera på.

Länk till inventering och underhållsplan - Ridslinga Ytterby-Veneröd (pdf-fil, 420 kB)
Slutrapport, LONA-projekt, Ridslinga Ytterby-Veneröd, etapp 1 (pdf-fil 900 kB)
Ridslinga Veneröd- Guddehjälm, karta (pdf-fil 871 kB)

  Sidan uppdaterades: