Hjälp och stöd till äldre

Kommunen erbjuder hjälp och stöd på många olika nivåer; det kan vara allt från att få hjälp med att handla mat, till att söka en egen lägenhet på ett särskilt boende.

 Teckenspråk:


Du som är äldre kan få hjälp med att bo kvar i ditt eget hem och leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt.

Kommunen erbjuder hemtjänst som är uppdelad i två delar: omsorg och hemservice. Omsorg innebär bland annat hjälp vid måltider och med den personliga hygienen. Hemservice innebär hjälp med städning, tvätt och att handla olika saker.

Säkerhet i vardagen är viktigt och du kan också få hjälp med sådant som att byta gardiner och se till så att du inte halkar på mattorna.

Du kan också ansöka om ett trygghetslarm. Du bär det runt halsen eller på armen och trycker på larmknappen om du behöver hjälp fort.

I kommunen finns även flertalet äldreboende där man kan ansöka om lägenheter. Våra äldreboenden är bemannande dygnet runt och har tillgång till sjuksköterskor, arbetsterapeuter och aktiveringspedagoger.


 Lättläst:

När du är gammal får du bo kvar


i ditt eget hem så länge du vill.


Om du inte kan bo kvar hemma


kan du få flytta till ett äldreboende.

 

När du är gammal ska du få


den hjälp som du har rätt till.

Hjälpen kan till exempel vara

att du får ett larm hemma, 


eller att du får dusch istället för badkar.

Du kan också få hjälp av hemtjänsten.


Hemtjänsten hjälper till med 


till exempel mat och städning.

 

Kontakta kommunens kundcenter

Kundcenter når du på


telefonnummer 0303-23 80 00.


 

Vill du besöka oss är adressen


Stadshuset, Ytterbyvägen 2, Kungälv

 

Postadressen är:

Kungälvs kommun

442 81 Kungälv


Så gör du för att få hjälp

Kontakta kommunens biståndsenhet. Här arbetar handläggare som gör en biståndsbedömning. De tar emot din ansökan, utreder och fattar beslut enligt socialtjänstlagen, om vilka insatser som passar just ditt behov.

På ansökan anger du om du ansöker om särskilt boende, hemtjänst eller trygghetslarm.  

Ansökan enligt socialtjänstlagen om hemtjänst, särskilt boende, trygghetslarm

Biståndshandläggarna kan svara på frågor om vilka insatser du kan söka. 

Efter att du fått ditt beslut

Efter beslut går uppdraget vidare till aktuell verksamhet, till exempel ett hemtjänstområde eller till boendegruppen för erbjudande om en lägenhet på ett äldreboende.

Så överklagar du

Ett beslut från Biståndsenheten kan alltid överklagas, på beslutet finns information om hur en formell överklagan ska gå till.


Mer om äldreomsorg i Kungälv

Broschyrer

Vård och omsorg i Kungälvs kommun
Avgifter inom Trygghet och stöd

Blanketter

Ansökan enligt socialtjänstlagen om hemtjänst, särskilt boende, trygghetslarm
Inkomstförfrågan

Kontakt

Kundcenter 0303-23 80 00
Fråga efter biståndshandläggare.

  Sidan uppdaterades: