Hjälp och stöd när man blir äldre

Kommunen erbjuder hjälp och stöd på många olika nivåer; det kan vara allt från att få hjälp med att handla mat, till att söka en egen lägenhet på ett särskilt boende. Gemensamt för alla insatser är att främja till ett värdigt liv och välbefinnande med mål att kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv, känna delaktighet och ha inflytande över sin vardag. Detta arbete genomsyras av självbestämmande och respekt för den personliga integriteten.

 Teckenspråk:


Du som är äldre kan få hjälp med att bo kvar i ditt eget hem och leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt.

Kommunen erbjuder hemtjänst som är uppdelad i två delar: omsorg och hemservice. Omsorg innebär bland annat hjälp vid måltider och med den personliga hygienen. Hemservice innebär hjälp med städning, tvätt och att handla olika saker.

Säkerhet i vardagen är viktigt och du kan också få hjälp med sådant som att byta gardiner och se till så att du inte halkar på mattorna.

Du kan också ansöka om ett trygghetslarm. Du bär det runt halsen eller på armen och trycker på larmknappen om du behöver hjälp fort.

I kommunen finns även flertalet äldreboende där man kan ansöka om lägenheter. Våra äldreboenden är bemannande dygnet runt och har tillgång till sjuksköterskor, arbetsterapeuter och aktiveringspedagoger.


 Lättläst:

När du är gammal får du bo kvar


i ditt eget hem så länge du vill.


Om du inte kan bo kvar hemma


kan du få flytta till ett äldreboende.

 

När du är gammal ska du få


den hjälp som du har rätt till.

Hjälpen kan till exempel vara

att du får ett larm hemma, 


eller att du får dusch istället för badkar.

Du kan också få hjälp av hemtjänsten.


Hemtjänsten hjälper till med 


till exempel mat och städning.

 

Kontakta kommunens kundcenter

Kundcenter når du på


telefonnummer 0303-23 80 00.


 

Vill du besöka oss är adressen


Stadshuset, Ytterbyvägen 2, Kungälv

 

Postadressen är:

Kungälvs kommun

442 81 Kungälv


 

"Vi som blir gamla nu kommer jämfört med förra generationen att se bättre, höra bättre, röra oss bättre, ha mindre ont, sova bättre, etc. Vad kommer vi då att vilja göra?"
                                                        Bodil Jönsson

 

Så gör du för att få hjälp

Kontakta kommunens biståndsenhet. Här arbetar biståndshandläggare som gör en biståndsbedömning utifrån Socialtjänstlagen. Biståndshandläggarna är uppdelade efter geografiskt område (se vilka under Kontakt), dom tar emot din ansökan, utreder och fattar beslut enligt socialtjänstlagen 4 kapitlet, 1§, 5 kapitlet, 4§ om vilka insatser som passar just ditt behov.

På ansökan anger du om du ansöker om särskilt boende, hemtjänst eller trygghetslarm. Biståndshandläggarna kan svara på frågor om vilka insatser du kan söka. 

Ansökan enligt socialtjänstlagen om hemtjänst, särskilt boende, trygghetslarm

Biståndshandläggarna arbetar så fort de kan för att alla ska få den hjälp dom har rätt till. Någon prognos för hur lång tid det kan ta att få hjälp kan vi tyvärr inte ge. Men kommunens biståndshandläggare jobbar för att direkt inleda utredningen. 

Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.


Efter att du fått ditt beslut

Efter beslut går uppdraget vidare till aktuell utförarenhet, till exempel ett hemtjänstområde eller till boendegruppen för erbjudande om en lägenhet på ett äldreboende.

Så överklagar du ditt biståndsbeslut

Ett beslut från Biståndsenheten kan alltid överklagas, på beslutet finns information om hur en formell överklagan ska gå till.


Läs mer om Vård och äldreomsorg 

Använd länkarna för att läsa mer om alternativen som erbjuds när det gäller att bo kvar hemma eller att bo på ett särskilt boende. Här kan du även ladda ner vår broschyr om taxor, avgifter och inkomstberäkning.

Broschyrer samt ansökningsblanketter:

Avgiftsbroschyr Trygghet och Stöd 2019
Äldreomsorgsfolder
Ansökan enligt socialtjänstlagen om hemtjänst, särskilt boende, trygghetslarm


Kontakta oss

Kundcenter, fråga efter biståndshandläggare för ditt geografiska område 0303-23 80 00

Våra geografiska områden är:

  • Centrum 1, centrala Kungälv
  • Centrum 2, centrala Kungälv mot Tveten
  • Centrum 3, centrala Kungälv mot Fontin
  • Komarken
  • Munkegärde, Tveten, Romelanda
  • Kärna
  • Kode, Kareby
  • Marstrand
  • Ytterby, Hålta, Tega
  Sidan uppdaterades: