AllAgeHub - Teknikhjälp för självständigt liv

Kungälvs kommun deltar 2017-2019 i GR-satsningen AllAgeHub. Det är ett samarbetsprojekt mellan en rad olika aktörer inom offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle och är förlagd till Johanneberg Science Park vid Chalmers i Göteborg.

Syftet med AllAgeHub är att främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik som underlättar för människor att vara delaktiga i samhället och leva självständiga och trygga liv – oavsett ålder och funktionsvariation.

Välkommen med frågor till Samuel Sjunnesson, Kungälvs AllAgeHubombud: samuel.sjunnesson@kungalv.se

  Sidan uppdaterades: