AllAgeHub - Teknikhjälp för självständigt liv

Kungälvs kommun deltar 2017-2019 i GR-satsningen AllAgeHub. Det är ett samarbetsprojekt mellan en rad olika aktörer inom offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle och är förlagd till Johanneberg Science Park vid Chalmers i Göteborg.

Syftet med AllAgeHub är att främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik som underlättar för människor att vara delaktiga i samhället och leva självständiga och trygga liv – oavsett ålder och funktionsvariation.

Du kan bli delaktig i projektet genom att vara med i idégruppen TANKESMEDJAN som möts 4 gånger/år. Olika professioner från kommunen möts tillsammans med dig som kommuninvånare för att föra goda samtal kring livskvalitet, självständigt liv, åldrande, morgondagens omsorg, idéer och lösningar på behov. Tanken är att behov och fruktbara idéer lyfts till AllAgeHubs innovationsprocess eller föreslås att tas med i förvaltningens verksamhetsutveckling på hemmaplan och kopplas till de politiska målen. Under projektets gång är också tanken att bjuda in olika aktörer till inspirationsdagar, workshops och seminarier för att lära av varandra och därmed uppnå synergieffekt. 


Välkommen med frågor till Samuel Sjunnesson, Kungälvs AllAgeHubombud: samuel.sjunnesson@kungalv.se

  Sidan uppdaterades: