Att bo hemma med hjälp och stöd

Om du får svårt att klara dig själv har du rätt att ansöka om olika former av stöd och hjälp i hemmet. Stöd- och hjälpinsatserna ska göra det möjligt för dig som önskar att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt.

Hjälp och stöd hemma

Att träffa andra och umgås är en viktig del av ett hälsosamt liv. Läs mer om aktiviteter.

Är du äldre eller funktionshindrad och önskar bo kvar hemma så kan du bli beviljad insatser som underlättar vardagen i ditt hem. Läs mer om hemtjänst

Fall kan förebyggas - Ta hand om dig! Läs mer om äldresäkerhet

Glömska är en naturlig del av livet, men all glömska är inte naturlig. Läs mer om demens

Värdighetsgarantier

Utifrån Socialtjänstens Nationella Värdegrund så har Kungälvs kommun tagit fram Lokala värdighetsgarantier. Värdighetsgarantiernas syfte är att klargöra den nivå som brukare kan förvänta sig att tjänsterna ska uppnå när det gäller innehåll, utförande och förhållningssätt i vård och omsorg.

Lokal värdighetsgaranti


Äldreplan i Kungälv

Kungälvs kommunen har tagit fram en äldreplan som används som underlag för att styra, planera och utveckla äldreomsorgen.
Representanter för berörda intressenter har medverkat vid framtagandet; brukare, anhöriga och medarbetare. Även representanter från alla partier samt tjänstepersoner inom sektorn har deltagit.

Äldreplan 2020-2023 

 

Kontakta oss

Kundcenter, fråga efter verksamhetschef för hemtjänst 0303–23 80 00

  Sidan uppdaterades: