Att bo hemma med hjälp och stöd

De som utför äldreomsorg ska genom värdighetsgarantierna garantera en viss kvalitet när det gäller innehåll, utförande och förhållningssätt i vård och omsorg.

Värdighetsgarantier

Utifrån Socialtjänstens Nationella Värdegrund så har Kungälvs kommun tagit fram Lokala värdighetsgarantier. Värdighetsgarantiernas syfte är att tydliggöra den nivå som brukare kan förvänta sig att tjänsterna ska uppnå när det gäller innehåll, utförande och förhållningssätt i vård och omsorg.

Lokal värdighetsgaranti


Äldreomsorgsplan i Kungälv

Kungälvs kommunen har tagit fram en äldreomsorgsplan som används som underlag för att styra, planera och utveckla äldreomsorgen under åren 2014-2023.
Representanter för berörda intressenter har medverkat vid framtagandet; brukare, anhöriga och medarbetare. Även representanter från samtliga partier i välfärdsberedning samt tjänstemän inom sektorn har deltagit.

Äldreomsorgsplan 2014-2023 

 

Hjälp och stöd hemma

Att träffa andra och umgås är en viktig del av ett hälsosamt liv. Läs mer under Aktiviteter

Är du äldre eller funktionshindrad och önskar bo kvar hemma så kan du bli beviljad insatser som underlättar vardagen i ditt hem. Läs mer under Hemtjänst

Fall kan förebyggas - Ta hand om dig! Läs mer under Äldresäkerhet

Glömska är en naturlig del av livet, men all glömska är inte naturlig. Läs mer under Demens


Kontakta oss

Kundcenter, fråga efter verksamhetschef för hemtjänst 0303–23 80 00

  Sidan uppdaterades: