Säkerhet i vardagen

Den vanligaste orsaken till att äldre människor skadar sig är fallolyckor. Orsakerna varierar och beror väldigt mycket på sin livsstil, hur man bor och hur man förebygger olyckorna.

Budbärare

Du som fyller 80 år kan få ett besök av en Budbärare från Folkhälsorådet, helt frivilligt naturligtvis. Våra budbärare är pensionärer som arbetar frivilligt i denna uppsökande besöksverksamheten.

Budskapet är att olyckor kan förebyggas, framför allt handlar det om att minska antalet fallolyckor, men du får även information om kommunens stöd och service till äldre, aktivitetstips och råd om kost.


Hemfixare

Är du pensionär kan du få hjälp av en hemfixare. Hemfixare är en frivillig medmänniska som kommer hem till dig och hjälper dig med bl a lättare ommöblering, byte av glödlampor, byte av gardiner, hänga upp tavlor och sätta upp brandvarnare.

Tjänsten är kostnadsfri. Allt för att undvika fallolyckor i hemmet!
Här kan du läsa mer om Hemfixarna och vad de gör.

Arbetsgruppen för äldresäkerhet

Arbetsgruppen för äldresäkerhet är en arbetsgrupp som arbetar med trygghets- och säkerhetsfrågor för äldre. I denna grupp ingår representanter från Räddningstjänst, KPR, Äldreomsorgen och Folkhälsan.


Veta mer

Hela budbärarnas informationspaket hittar du i länken "Budbärarnas information".


Kontakt

Kundcenter, fråga efter budbärarnas samordnare eller en hemfixare nära dig 0303–23 80 00

  Sidan uppdaterades: