Hemtjänst

Är du äldre eller funktionshindrad och önskar bo kvar hemma så kan du bli beviljad insatser som underlättar vardagen i ditt hem.

 Lättläst:

Om du är gammal, har en sjukdom

eller ett funktionshinder

som gör att du har svårt att klara dig själv

kan du få hjälp av kommunen.

 

Det finns lite olika hjälp att få.

Du kan till exempel få hjälp

med städning och mat.

Du kan också få hjälp med

att hänga upp gardiner

eller klippa gräset.

 

För att ansöka om hjälp i hemmet

ring kundcenter

på telefonnummer 0303-23 80 00.


Hjälp till självhjälp

Hjälpinsatserna utförs av personal inom hemtjänsten som bedriver en god utbredd dygnet runt verksamhet. Biståndshandläggaren gör en behovsbedömning och beviljar insatser som passar individens behov.

Insatser som man kan ansöka om och som utförs eller utgår ifrån egna hemmet är:

 • Personlig omvårdnad
  Detta kan till exempel vara hjälp med på- och avklädning och personlig hygien
 • Matdistriution
  Färdiglagad mat i portioner som körs hem till dig
 • Inköp
  Hjälp med lättare inköp av exempelvis dagligvaror
 • Tvätt och klädvård
  Få hjälp med tvätt och strykning
 • Städning
  Städning utförs cirka var tredje vecka
 • Promenader
  Att röra på sig och samtala är viktigt för hälsan
 • Trygghetslarm
  Installera trygghetslarm i hemmet så kan du larma dygnet runt och få hjälp av personal
  Trygghetslarm (.pdf - filstorlek: 327,1 kB)
 • Ledsagning
  Hjälp vid bokade aktiviteter till exempel möten och läkarbesök

Mer information hittar du i vår Äldreomsorgfolder

Ansök om hemtjänst via blanketten Ansökan enligt socialtjänstlagen om hemtjänst, särskilt boende, trygghetslarm

Mat vid omsorgsinsatser

Har du fått beviljad hemtjänst med omsorgsinsatser kan du ansöka om Rött kort. Detta gör att du kan äta på våra boenden till ett reducerat pris. Ansökningsblankett hittar du på vår blankettsida

 

Välja utförare av hemtjänst

I Kungälvs kommun kan du välja om du vill använda kommunen som utförare eller extern (privat) utförare. Alla externa utförare måste bli godkända enligt kommunens krav. Din biståndshandläggare ger dig information om hur du väljer.

 

Byte av uförare 

Du som har hemtjänst kan byta utförare om du så önskar. Senast fem (5) arbetsdagar efter det att du lämnat in valblanketten om byte av utförare till biståndshandläggaren ska bytet verkställas.

Val av hemtjänstutförare


Här kan du läsa mer om de som är godkända leverantörer av hemtjänst i Kungälvs kommun

Aida

Attendo

Kungälvs kommun

 

Hemtjänst vid tillfällig vistelse i Kungälv

Bor du i annan kommun och har hemtjänst eller trygghetslarm så ska du kontakta din biståndshandläggare i din hemkommun. Kontakt kommer då tas med Biståndsenheten i Kungälvs kommun och du kan motta dina insatser av Kungälvs hemtjänstpersonal.

Hemtjänst vid tillfällig vistelse i Kungälv (.pdf - filstorlek: 95,7kB)

 

  Sidan uppdaterades: