Att bo på äldreboende

Att få komma till ett äldreboende när man behöver stöd dygnet runt är en trygghet. Samtidigt är det ett nytt och inte alltid lätt steg att ta. Här kan du läsa om hur du ansöker samt vilka omsorgsboenden som finns i kommunen.

Flytta till ett omsorgsboende

Vill man flytta till ett omsorgsboende behövs det ett beslut från en av våra biståndhandläggare. Ta gärna kontakt med en biståndshandläggare för äldre om du anser att du behöver flytta till ett omsorgsboende eller behöver hjälp med att göra eller lämna in en ansökan. 

Använd ansökningsblanketten  Ansökan enligt socialtjänstlagen om hemtjänst, särskilt boende, trygghetslarm där kan du välja att ansöka om plats på ett särksilt boende. Biståndshandläggaren tar sedan ställning till om du har behov av att flytta in på ett boende.

 

Träffpunkten

På alla våra äldreboenden så har vi en Träffpunkt. Här arbetar aktiveringspedagoger med att erbjuda aktiviteter och sammankomster av olika slag för våra boende. Läs mer under Träffpunkten

 

Måltider

Alla som serveras måltider i kommunens verksamheter ska få god, väl sammansatt och säker kost. Den ska innehålla tillräcklig mängd energi, näring och ha rätt konsistens. Läs mer under Måltider

 

Nationell värdegrund

Kungälvs kommun har, utefter Socialstyrelsens nationella värdegrund, tagit fram lokala värdighetsgarantier för vård- och omsorgsboende.

Lokal värdighetsgaranti (.pdf - filstorlek: 104,3 kB)

Lokala värdighetsgarantier Vård och omsorgsboende (.pdf - filstorlek: 85,2 kB)

 

Äldreplan i Kungälv

Kungälvs kommun har tagit fram en Äldreplan som används som underlag för att styra, planera och utveckla äldreomsorgen under åren 2014-2023.

Alla politiska partier har varit delaktiga när planen togs fram. Även andra berörda intressenter har deltagit, till exempel brukare, anhöriga och medarbetare.

Äldreplan 2014-2023


Kontakta oss

Kontakta Kundcenter. Telefon 0303–23 80 00

  Sidan uppdaterades: