Måltider på våra äldreboenden

Alla som serveras måltider i kommunens verksamheter ska få god, väl sammansatt och säker kost. Den ska innehålla tillräcklig mängd energi, näring och ha rätt konsistens.

Kungälv har en kostpolicy

Målet med måltiderna inom våra verksamheter är står i den kostpolicy som Kungälvs kommun antagit. Äldreomsorgen har tagit fram riktlinjer som stöd för att målet uppfylls. Mer om kommunens kostpolicy hittar du under Kommun och Politik

Här kan du läsa om riktlinjer för kost och nutrition äldreomsorgen

I kommunen arbetar vår kommundietist med att bland annat ge råd, stöd och ledning till olika yrkesgrupper runt mat, måltider och nutrition.

Äldre och mat

När du blir äldre kan du få svårare att äta maten, kanske får du problem med att tugga och svälja, kanske din lukt och smak försämras. Då blir det ännu viktigare att färg, form och andra små detaljer förstärker måltiden. Äldre äter mindre men bör äta oftare, till exempel tre huvudmål och tre mellanmål.

Måltiderna på våra äldreboenden

På alla våra boenden så finns det kostombud bland omvårdnadspersonalen. Tillsammans med vår kommundietist och kökspersonal samverkar man och för kontinuerliga samtal om maten och måltiderna.

Måltiderna utformas genom tre lika viktiga delar; rummet, mötet och maten. Detta samsas naturligtvis med de lagar och regler som gäller vid måltidersverksamhet.

Huvudmålet serveras vid lunchtid och kvällsmaten är en lättare varm måltid med lite färre beståndsdelar som serveras vid middagstid. Frukost tillkommer som ett tredje huvudmål och däremellan tre mellanmål varav ett kan vara en kvällssmörgås.

En helg ska vara helg med till exempel söndagsmiddag och högtidsmenyer vid alla våra högtider och speciella tillfällen. Dessert erbjuds varje dag.

Aktiveringspedagogerna arbetar också med upplevelser runt maten. Att baka och sprida en doft genom huset väcker minnen såväl som aptiten till liv.

Tips och råd

Tips vid aptitlöshet 

Tips vid muntorrhet 

Råd om bra mat för äldre

 

Måltidsservice

I kommunen är det Måltidsservice som står för maten, planering och tillagning. På några boenden finns det tillagningskök; Ytterbyhemmet, Ekhaga och Solhaga, och på de andra är det beredningskök. Oavsett vilket så ska maten ha samma standard på alla boenden.

Måltiderna är så långt det går tillagade från grunden av säsongsanpassade färska råvaror. All mjölk som serveras är ekologisk och allt kaffe ekologiskt och rättvisemärkt. Andelen ekologiska livsmedel ökar ständigt och är ett verksamhetsmål för Måltidsservice.

Tillagnings- och mottagningskök

Måltidsservice producerar totalt cirka 7000 lunchportioner dagligen varav 1000 är specialkost. Dessutom tillagas frukost, mellanmål, kvällsmat och kvällssmörgås. Thorildskolan som är det största tillagningsköket har två produktionssystem, varm mat och kyld mat. De övriga tillagningsköken producerar varm mat. Det är lunchens huvudkomponent såsom kött, fisk och sås tillagas och skickas ut till närliggande mottagningskök. Beredning av frukost, mellanmål, kvällsmat och tillbehör såsom potatis, ris, pasta och grönsaker sker i mottagningsköken eller på avdelningen. Det är mottagningsköken eller avdelningspersonal som lägger upp och serverar maten på ett aptitligt och trevligt sätt. Köken i äldreomsorgen tillagar cirka 400 heldagsportioner. Den varma maten till måltiderna skickas ut på vagn från köket i samband med servering. Vårdpersonalen beställer övriga tillbehör och varor från köket såsom bröd, smör, kakor och kaffebröd 2-3 gånger i veckan för komplettering. Måltiderna är i möjligaste mån tillagade från grunden av säsongsanpassade färska råvaror. All mjölk som serveras är ekologisk och allt kaffe som serveras är ekologiskt och rättvisemärkt. Måltidsservice strävar hela tiden efter att öka andelen ekologiska livsmedel och 2017 var den ekologiska andelen inköpta livsmedel 25 %

Kontakt

Kundcenter, fråga efter kommundietisten eller Måltidsservice 0303–23 80 00

  Sidan uppdaterades: