Ytterbyhemmet

Ytterbyhemmet har lägenheter för personer med omsorgsbehov, personer med demenssjukdom samt personer i behov av psykogeriatrisk vård.

Ytterbyhemmet är det största äldreboendet i kommunen med 92 lägenheter varav 4 lägenheter är parboende. I anslutning till enheterna finns härliga altaner att vistas på, promenadstråk runt boendet och en boulebana. Det ligger centralt i Ytterby med utsikt över äng och skog och intill ligger skola och förskola.
Lägenheternas storlek varierar mellan 27 - 34 kvadratmeter.

Kontakt

Ytterbyhemmet
Lekmannagatan 2
442 50 Ytterby

Enhetschef för enheterna 2A, 2B, 4 och 5: 0303–23 85 32
Enhet 2A: 0303–23 85 41
Enhet 2B: 0303–23 85 42
Enhet 4: 0303–23 85 44
Enhet 5: 0303–23 85 23

Enhetschef för enhet 6 och nattpersonal: 0303–23 85 18
Enhet 6: 0303–23 85 46 

Enhetschef för enheterna 8, 10 och Träffpunktens personal: 0303–23 85 30
Enhet 8: 0303–23 85 48
Enhet 10: 0303–23 85 43
Träffpunkten: 0303–23 85 35
Verksamhetsledare: 0303–23 85 02

Korttidsenheten
Enhetschef: 0303–23 93 55
Omsorgspersonal: 072 246 81 30072 246 79 08
Korttidsenhetens webbplats

   Sidan uppdaterades: