Avgiftsberäkning inom vård och omsorg

Din avgift baseras till viss del på din inkomst. Lämna därför alltid in blanketten Inkomstförfrågan!

Aktuella avgifter

Alla aktuella avgifter inom kommunens vård och äldreomsorg hittar du bland kommunens styrande dokument, leta efter Avgiftsbroschyr inom Trygghet och Stöd.

Avgifter och taxor

Avgiftsberäkning

Våra avgiftshandläggare räknar ut vad du kommer att få betala varje månad. Beslutet om avgift skickas hem till dig. Det är viktigt att du fyller i och skickar in blanketten "Inkomstförfrågan" så snart som möjligt efter att du fått ett beslut om bistånd. 

Våra avgiftshandläggare räknar ut vad du kommer att få betala varje månad. Beslutet om avgift skickas hem till dig. Det är viktigt att du fyller i och skickar in blanketten "Inkomstförfrågan" så snart som möjligt efter att du fått ett beslut om bistånd.

Du har rätt att överklaga beslutet. 

Inkomstförfrågan 2022

Exempel på hur vi räknar

Aktuell inkomst efter skatt
+ eventuellt bostadstillägg/bidrag
= Disponibel inkomst
- Minimibelopp
- Bostadskostnad
= Avgiftsutrymme (din betalningsförmåga)

 

Maxtaxa

Kommunen har en maxtaxa på omsorgsavgiften. Omsorgsavgiften är en av avgifterna som du kan ha rätt till reducering på.

Hyra

Hyran på kommunens äldreboende varierar beroende på läge, storlek och vilka bekvämligheter som finns. Hyresöversyn sker varje år under våren och eventuell höjning kan förekomma.

Autogiro

Du kan ansöka om autgiro för en enklare hantering av kommunens fakturor.

Autogiroansökan (.pdf - filstorlek: 103,9 kB)

Bostadstillägg

Hos Pensionsmyndigheten kan du ansöka om bostadstillägg. Det är ett tillägg till den allmänna pensionen. Boendekostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg.

Innan du ansöker om bostadstillägg

Du bör göra en preliminär beräkning på Pensionsmyndighetens webbplats för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg. Har du inte möjlighet att göra det kan du ringa kundservice 0771–776 776 och få hjälp med en beräkning.

Preliminär beräkning

Aktuella uppgifter

Eventuella förändringar av dina inkomster eller utgifter ska meddelas avgiftshandläggarna omgående. Vi gör ett nytt avgiftsbeslut om dina inkomster ändras.

Årlig omräkning

I början på varje år kommer du bli ombedd att fylla i en ny inkomstförfrågan och skicka in till oss. Då får du även reda på de nya avgifterna och taxorna som är beslutade för året. Till din hjälp har du årsbeskeden från banker, Försäkringskassan, pensionsmyndigheter, privata försäkringar och så vidare. Du kommer naturligtvis få ett nytt avgiftsbeslut från oss.

 

Kontakt

Kundcenter, fråga efter avgiftshandläggare 0303–23 80 00

  Sidan uppdaterades: