Avgiftsberäkning inom vård och äldreomsorg

Din avgift baseras till viss del på din inkomst. Lämna därför alltid in blanketten Inkomstförfrågan!

Aktuella avgifter

Alla aktuella avgifter inom kommunens vård och äldreomsorg hittar du bland kommunens styrande dokument, leta efter Avgiftsbroschyr inom Trygghet och Stöd 2020.

Avgifter och taxor

Avgiftsberäkning

Våra avgiftshandläggare räknar ut vad du kommer att få betala varje månad. Beslutet om avgift skickas hem till dig. Det är viktigt att du fyller i och skickar in blanketten "Inkomstförfrågan" så snart som möjligt efter att du fått ett beslut om bistånd. När vi registrerar inkomsterna hämtar vi direkt från Försäkringskassan de inkomster som betalas ut därifrån (till exempel garantipension, bostadstillägg). Därför behöver dessa uppgifter inte fyllas i.

Utefter dina inkomster och utgifter (privata samt fastställda av staten) räknar vi fram ett avgiftsutrymme. Om avgiftsutrymmet är mindre än avgiften kan du ha rätt till reducering. Hamnar avgiftsutrymmet på minus reduceras avgiften helt. Detta framgår av beslutet som du får hemskickat.

Du har naturligtvis möjlighet att överklaga detta beslut. I avgiftsbeslutet kan du läsa mer om hur du gör.

Inkomstförfrågan 2020

Exempel på hur vi räknar

På ett äldreboende betalar du bland annat omsorgsavgift på 2125 kronor/månad. Detta är en avgift som man kan få reducering på beroende på inkomst. Så här räknar vi då: Avgiftsutrymmet (inkomster minus utgifter) blir 783 kronor. 783 kronor är då summan som man anser att du kan betala i omsorgsavgift. Reduceringen blir då omsorgsavgiften minus avgiftsutrymmet (1991-783=997 kronor) och anges på avgiftsbeslutet.

 

Maxtaxa

Kommunen har en maxtaxa på omsorgsavgiften. Omsorgsavgiften är en av avgifterna som du kan ha rätt till reducering på.

Hyra

Hyran på kommunens äldreboende varierar. Precis som hyror i ett ordinärt boende så beror hyran på ett äldreboende på läge, storlek och faciliteter. Hyresöversyn sker varje år under våren och eventuell höjning kan förekomma.

Autogiro

Du kan ansöka om autgiro för en enklare hantering av kommunens fakturor.

Autogiroansökan (.pdf - filstorlek: 103,9 kB)

Bostadstillägg

Vi rekommenderar alla att söka bostadstillägg. Detta gör du via Pensionsmyndigheten om du är över 65 år och via Försäkringkassan om du är under 65 år.

Aktuella uppgifter

Eventuella förändringar av dina inkomster eller utgifter ska meddelas avgiftshandläggarna omgående. Vi är måna om att alltid räkna dina avgifter på aktuella inkomstuppgifter och gör ett nytt avgiftsbeslut om dina inkomster ändras.

Årlig omräkning

I början på varje år kommer du bli ombedd att fylla i en ny inkomstförfrågan och skicka in till oss. Då får du även reda på de nya avgifterna och taxorna som är beslutade för året. Till din hjälp har du årsbeskeden från banker, försäkringskassan, pensionsmyndigheter, privata försäkringar och så vidare. Du kommer naturligtvis få ett nytt avgiftsbeslut från oss.

 

Kontakt

Kundcenter, fråga efter avgiftshandläggare 0303–23 80 00

  Sidan uppdaterades: