Aida Vårdservice

Här kan du läsa mer om Aida Vårdservice, som är en godkänd leverantör av hemtjänst i Kungälvs kommun.

Avtalsområden

  • Service
  • Omsorg

Verksamhetsidé

Vi ser dig som individ och eftersträvar att tillgodose dina behov på det mest givande sättet där du är delaktig och påverkar hur din hjälpe ska utformas. Vi väljer att sätta dig som vårdtagare i fokus med prioritet på kontinuiteten och tillgängligheten.
Vi tycker dina önskemål och tankar kring dina behov är viktiga och vi åtgår från dessa när vi utformar en gemensam plan för utförande. Med jämna mellanrum gör vi avstämningar för att se att allt fungerar som du önskar. 
Aida Vårdservice erbjuder personal med adekvat utbildning och flerårig erfarenhet inom äldreomsorgen. Vår personal genomgår regelbundna utbildningar för att på så sätt kunna säkerställa att du får den hjälp som krävs för en fungerande vardag.

Tilläggstjänster (tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och som kunden själv betalar för)

Som hemtjänstkund hos Aida har du möjlighet att köpa tilläggstjänster som ligger utanför den ordinarie hemtjänsten.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Bultgatan 38
442 40 Kungälv

Adress

Aida Vårdservice AB
Trädgårdsgatan 57
431 35 Mölndal

Telefontider

Uppgift saknas.

Fax

Uppgift saknas.

Webbadress

www.aida.se

Verksamhetsansvarig

Aidin Alizadeh

Kontaktperson

Keyvan Alizadeh

Information för utskrift
  Sidan uppdaterades: