3 IN - en grupp för föräldralediga nyanlända

3 IN står för Inkludera, Integrera, Introducera och vänder sig till nyanlända föräldralediga kommuninvånare.

Nyanlända mammor och pappor som är föräldralediga är välkomna att delta i aktiviteter för att umgås, få samhällsinformation, göra studiebesök och få möjlighet att tala och träna på svenska. Tolkar för fyra språk deltar och vi träffas en gång i veckan. 

På gång i januari:

  • 16 januari: Barnvagnspromenad
  • 23 januari: Mödravårdscentralen Nordmanna
  • 30 januari: Studiebesök Kulturskolan, hörsal 1

För mer information

Välkommen att kontakta oss på telefon 0303–23 92 90 eller maila projektledaren Nour: nour.mohamad@kungalv.se

Information på dari

Information på arabiska

Informaton på tigrinja

Information på somaliska

  Sidan uppdaterades: