Skilda världar

Skilda världar är en gruppverksamhet för barn med skilda föräldrar.

Gruppträffarna är till för barn i åldern 7 - 12 år. Man träffas under 10 veckor, 1 timma och 45 minuter, en gång i veckan. Varje grupp består av sex till åtta barn, och två gruppledare. 

Träffarna följer ett pedagogiskt program och arbetar utifrån olika teman med övningar, lekar, film och samtal. 


Skilda världar ger barnen möjlighet att:

  • träffa andra barn i liknande situation
  • prata om hur man har det och hur man känner sig
  • stärka sin självkänsla
  • förstå sina egna behov

Gruppledarna i Skilda världar har utbildning och lång erfarenhet av arbete med barn och unga. De har tystnadsplikt. 


Kontakta Skilda världar

Telefon: 0303–23 91 49 eller 23 91 30

  Sidan uppdaterades: