Trampolinen

Stödgrupper för barn och unga som lever i en utsatt situation.

Trampolinen är en samverkan mellan Kungälvs kommun och Svenska kyrkan. 

Trampolingruppen träffas vid femton tillfällen, ca en och en halv timma en eftermiddag i veckan. 


Grupperna är till för barn och unga som i sin närhet har till exempel:

  • beroendeproblematik
  • psykisk ohälsa
  • bråk, hot eller våld


Syftet med Trampolingrupperna är att:

  • erbjuda en trygg miljö där man kan prata om det man varit med om
  • ge möjlighet att dela erfarenheter med andra i liknande situation
  • ge hjälp att förstå sina egna behov och hur man tänker och känner
  • ha roligt tillsammans

Kontakta Gemensam mottagning om du vill veta mera om Trampolinen.
Telefon 0303–23 93 77

  Sidan uppdaterades: